Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
=> Parus, Linux Anadolu parsı
=> OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE)
=> Semerkand site bannerleri
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
Stratejik Plan Örneği

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

KOCASİNAN İLÇESİ

ARİF MOLU ENDÜSTRİ MESLEK VE TEKNİK LİSESİ

DURUM ANALİZİ VE STRATEJİK PLAN            

 

KAYSERİ

     2007-2008

 

 

2008 – 2012

 

“ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTIR”

M.KEMAL ATATÜRK

 

“BAŞARININ EN ÖNEMLİ SIRRI KENDİNİ GÜÇLÜ HİSSETMEKTİR”

 

STRATEJİK YÖNETİM VE OKUL GELİŞTİRME EKİBİ

 

 Okul Müdürü

 

 

Salih Özaşlamacı                     Okul Kalite Kurulu (OKK )

Efkan Doğan

Mine Genç

 

Ebru Bilgici

Galip Delice                             Okul Gelişim Yönetim Ekibi ( OGYE )

Sultan Yılmaz

Ramazan Koca

Mustafa Yurtseven

 


Habib Hamurcu

Resul Dayı                                           Kalite Geliştirme Ekibi ( KGE )

Muammer Akdeniz

Şamil Eliaçık

Bülent Doymuş

 


 

İÇİNDEKİLER

 

0.GİRİŞ ......................................................................................................................

 

I. GENEL BİLGİLER ......................................................................................................

1. Tarihçe ...............................................................................................................

2. Çevrenin Kültürel Yapısı .....................................................................................

3. Çevrenin Demografik Yapısı ………………………………………………………...

 

II. DURUM ANALİZİ .....................................................................................................

A. Eğitim Kadrosu ...................................................................................................

B. Eğitim – Öğretim Programı ................................................................................

C. Başarı Durumu ...................................................................................................

D. Fiziki Durum .......................................................................................................

E. Yasal Yükümlülükler ..........................................................................................

F. Zümre Tutanaklarının Değerlendirilmesi

G. Mali Kaynaklar ...................................................................................................

H. Paydaşlar ...........................................................................................................

I. Kulüp Raporları ………………………………………………………………………………………………

 

III. GFTZ ANALİZİ ........................................................................................................

A. Güçlü Yönlerimiz ................................................................................................

B. Zayıf Yönlerimiz .................................................................................................

C. Çevre Analizi ......................................................................................................

1. Fırsatlar ...................................................................................................

2. Tehditler ...................................................................................................

 

IV. STRATEJİK PLAN ...................................................................................................

A. Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz .........................................................................

1. Misyonumuz ..............................................................................................

2. Vizyonumuz ..............................................................................................

3. Değerlerimiz .............................................................................................

B. Stratejik Amaç ve Hedefler ................................................................................

1. 

2.

3.

4.

5.


 

 

 

0. GİRİŞ

Ülkelerin gelişmişlik göstergeleri, vatandaşlarının eğitim seviyeleri ile ifade edildiğinden, her ülke daha mükemmel bir eğitim için bütün ekonomik imkanlarını seferber ederek Toplam Kaliteye ulaşmanın yollarını aramaktadır.

İnsan, üstün varlıktır. Üstün olma özelliğini ise; sahip olduğu değerlerden almaktadır. Eğitim bu değerlerin başında gelir. Medeniyet yolunda, insanlığın ulaşmış olduğu bu günkü seviye, eğitim alanında elde edilmiş olan mesafe ile eşit orantılıdır.

Ülkemiz, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile, gelişmiş toplumlar içerisindeki yerini alabilmek için başlatmış olduğu gerekli girişimlere hızla devam etmektedir. Bu amaçla bütün okullarda uygulaya konulan Toplam Kalite Yönetimi, bizim okulumuz ... Lisesinde de amacına uygun şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. Hem genel eğitim hem de mesleki eğitim açısından şehrimize ve ülkemize önemli katkılarda bulunmayı başarmış olan okulumuz, bu başarısına üretimde ve eğitimde Toplam Kalite Yönetimi anlayışına sahip çıkarak ulaşmıştır.

Bu anlayış çerçevesinde gayemiz; İnsanı insan olarak gören, vatanını, milletini bayrağını seven, Atatürk ilkelerine saygılı, demokrasiyi özümsemiş, hakkını aramasını bilen, başkasının hakkını koruyan, kendine yetebilen, sorumluluk sahibi, dürüst, milletinin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutan, geleceği görebilen kişiler yetiştirmektir.

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. “ (M.K. Atatürk)

 

 

 

 Okul Müdürü

 


 

I. GENEL BİLGİLER

 

1. TARİHÇE

OKULUN TARİHÇESİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

 

    ARİF MOLU ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TANITIMI

    Okulumuz 1989-1990 öğretim yılında Kayseri eşrafından Arif  Molu”nun anısına oğulları tarafından öğretim binası bitirilmiş olup aynı yıl M.Hamdi Günal müdürlüğünde MAKİNE Bölümünde Almanca ve İngilizce olarak hazırlık sınıfları ile Eğitim-Öğretime başlamıştır.

1191-1992 Öğretim yılında (İngilizce)KİMYA, 1998-1999 Öğretim yılında da  TEKSTİL Bölümü açılmıştır.Anadolu Teknik Lisesinde hazırlık sınıfı üzerine 4 yıl olmak üzere ilk mezunlarını 1993-1994 Öğretim yılında vermiştir.

 

ANADOLU TEKNİK LİSESİ: Öğretim süresi beş yıldır.OKS sınavı sonucuna göre tercih yapılarak gelinen okul türüdür.Anadolu Teknik Liselerinde ilgili meslek alanlarında eğitim yapılmaktadır.

ENDÜSTRİ MJESLEK LİSESİ:ÖĞRENİM SÜRESİ DÖRT YILDIRZ.Öğrencilerini meslek alanlarına, yüksek öğretime yada iş alanlarına yetiştirmektir.Mesleğin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktır.

1990-1991 yılında eğitim-öğretime  TESVİYE,KİMYA,BOYA-APRE,İPLİK ve DOKUMA bölümleriyle başlamıştır.

İlköğretim üzerine 3 yıl eğitim alan öğrencilerimiz ilk mezunlarını 1992-1993 öğretim yılında vermiştir.

Okulumuzda öğrencilere meslek derslerinin yanında tüm genel kültür dersleri de verilmektedir.

EML. son sınıfta işletmelerde meslek eğitimi sürdürenlere maaş ve sigortadan yararlanma imkanı verilir.

Okulumuzun Anadolu Meslek Lisesinde 1. sınıflarda ortalama 30,lise 2. sınıflarda 20-30 ar kişi, Endüstri Meslek Lisesinde 25 ila 40 kişi olan sınıflarda 20 derslikle eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.Okulumuzda; konferans salonu,internet salonu,bilgisayar laboratuarı,fizik laboratuarı,2 resimhane,kapalı spor salonu,yemekhane,kantin(yzlık-kışlık) bulunmaktadır.

Okulumuz dört bloğa ayrılmış olup derslik ve atölyeler  ile konferans salonu,kapalı spor salonu,350 kişilik kapasitedeki yemek salonu ile lik açık, 12.450 m2lik kapalı alan üzerinde bulunan mekandır.Bahçe alanı dir.

Okulumuz ...........yılında ............................

 

 

 

2. ÇEVRENİN KÜLTÜREL YAPISI

 

Okulumuzun bulunduğu çevrenin gelir düzeyinin orta ve alt seviyede olmasından, sosyal ve kültürel yapı da orta ve alt seviyedir. Muhitimiz sessiz, sakin ve öğrencilerimizin güvenliği açısından nezih bir yerdir. Ulaşım diğer semtlere göre biraz sıkıntılı sayılmaz. Öğrencilerimiz not ortlamalarına göre ve OKS sınavı ile seçilip geldiğinden farklı çevrelerden öğrenciler gelmektedir.

 

3. ÇEVRENİN DEMOGRAFİK YAPISI

 

Okul çevresinin demografik yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır.

 

• Çevre aileleri, genellikle üç ve üzeri çocuğa sahiptir.

• Yaşlı nüfusun eğitim düzeyi ilkokul ve aşağısı, genç nüfusun eğitim düzeyi ise genellikle lisedir.

• Çevre halkının bir kısmının sosyal ihtiyaçları bulunmaktadır.

 

II. DURUM ANALİZİ

 

... Lisesinin değişik alanlardaki mevcut durumu aşağıda gösterilmiştir. Stratejik plan hazırlanırken bu mevcut durum göz önünde bulundurulmuştur.

 

A. EĞİTİM KADROSU

 

1. İdari Kadro

 

Okulumuzun idari kadrosu Müdür, Müdür Başyardımcısı, 2 Müdür Yardımcısı olarak göreve devam etmektedir.

 

2. Öğretmen Kadrosu

Okulumuz öğretmen kadrosu ve eğitim düzeyleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu öğretmenlerden 12’si uzman öğretmen sertifikası almıştır.

 

BRANŞLAR

KADROLU

GÖREV

LENDİRME

Y. LİSANS

DOKTORA

TOPLAM

Edebiyat

6

1

1

7

Coğrafya

2

1

 

3

Felsefe

1

 

1

1

İngilizce

8

 

2

8

Rehberlik

2

 

1

2

Resim

1

 

 

1                                                                                   

Müzik

2

 

 

2 

Beden Eğitimi

2

 

 

2

Tarih

3

 

 

3

Almanca

2

 

 

2

Matematik

6

2

 

8

Biyoloji

3

1

 

4

Fizik

1

2

 

3

Kimya

2

1

 

3

Din Kültürü

2

 

2

2

TOPLAM

44

8

 

52    

 

 

3. Destek Kadrosu

 

Yıllar                    Memur(kad)    Memur(söz)        Hizmetli            

2007 – 2008                  1                      1                         1                         

 

Hizmetli norm kadro açığımız Okul Aile Birliği tarafından sözleşmeli personel çalıştırılarak doldurulmaktadır. Güvenlik elemanı açığımız bulunmaktadır. Kamera ve alarm sistemi ile güvenlik sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

B. EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

 

1. Öğrenci sayısı/ Şube / Ders / Yıl Sonu Başarı

 

Derslik       Öğrenci sayısı      Başarı oranı

   24                 740

 

Kayıt sırasında, merkezi sınav aracılığıyla 9.sınıfa (180) öğrenci alınmaktadır. 1.sınıf sonunda öğrenciler alanlara ayrılmakta; okulumuzda Fen Bilimleri, Türkçe–Matematik ve Yabancı dil alanları bulunmaktadır.

 

2. Disiplin Durumu

 

Disiplin Cezası Alan Disiplin Cezalarının Dağılımı Ceza Alan Öğrenci Oranı Öğrenci Sayısı 

DİSİPLİN

 

 

 

                        

2005

2006

2007

Ders araç ve gerecini getirmemek                 

1

 

1

Kopyadan disipline verildi                       

6

9

11

Arkadaşlarına kaba ve sert davranmak    

 

 

2

Yoklama fişini yırtmak                                

3

 

 

Okulda hırsızlık yapmak                             

1

 

1

Cep telefonu kullanmak                            

 

 

1

Arkadaşını taciz etmek                             

 

 

1

Okula yabancı madde getirmek,               

1

2

1

Okul kurallarına uymamak

 

 

5

ailesini kışkırtarak okul mdr yrdna taciz,babanın okulu basarak öğrenci dövmesi                    

1

kontrolsüz agresif davranmak

 

 

1

arkadaslarına satasma ve küfür etmek

 

 

1

sınıf baskanına karssı gelmek ve darp

 

 

2

öğretmene saygısızlık yapma

2

 

 

okula içkili gelmek

 

1

 

okulda duvar ve sırakarı kirletmek

 

1

 

ders işleyişine engel olmak öğretmen ve öğrencilere saygısızlık

 

1

 

okula devamsızlık yapmak

2

 

 

öğretmeni dinlememek

14

 

 

sigaradan disipline verilmek

1

 

1

 

 

 

 

 

 

3. Ödül Durumu (Yıl Sonu)

 

Yıllar

Takdir Belgesi

Teşekkür Belgesi

Takdir Ve Teşekkür

Öğrenci Oranı                           

2006 – 2007

         356

             336

           692

        %92

2007 – 2008*

         161

             407

           568

        %75

 

 *2007 – 2008 verileri, birinci döneme göre hazırlanmıştır. Genel başarı ortalamasının yüksek olması başarılı öğrencilerin Takdir ve Teşekkür belgesi ile ödüllendirilmesini sağlamaktadır. Çok yüksek oranda belge alımı gerçekleşmiştir.

 

4. Sosyal Etkinlik Durumu

  

   Yıllar              Sosyal Kulüp Kol Sayısı       Belge Alan Öğrenci Sayısı      Öğrenci  Oranı

  2006–2007                  17                                       186                                       % 32

  2007–2008                  17                                        70 *

 

 *2007 – 2008 dönemi henüz tamamlanmadığı için belge alan öğrenci sayısı tam olarak verilmemiştir. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) yıllık çalışma planını her yıl hazırlamakta ve yoğun bir kısmını sosyal kulüplerle birlikte yürütmektedir. Sosyal kulüpler çerçevesinde gerçekleştirilen bazı etkinlikler şunlardır:

·        İngilizce ve Türkçe tiyatrolar sergilenmiştir.

·        Müzik grupları değişik yarışmalara katılmışlardır.

·        Spor Kulübü etkinlikleri içinde turnuvalar düzenlenmiş, il ve ülke çapındaki turnuvalara katılındı.

·        Havacılık Kulübü tarafından “model uçak kursu” açıldı.

·        Bilgi Üniversitesi ile işbirliği yapılarak “bilgisayar programcılığı kursu” açıldı.

·        Kültür Edebiyat Kulübü tarafından, okul dergisi, şiir kitapları (I, II, III, IV), şiir ve türkü CD’leri çıkarıldı.

·        LÖSEV ile işbirliği yapılarak “sosyal sorumluluk projeleri” gerçekleştirildi.

 

C. ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARI DURUMU

 

1. ÖSS Başarıları

                    Üniversite  Giriş Oranları ve Sınav Ortalama

 

        2005 Yılı Kazanma Oranları

 

Anadolu Teknik Lisesi 76 Giren    44  Ön Lisans   ----

Endüstri Meslek Lisesi 72 Giren    58 Ön lisans     1 Lisans

 

        2006 Yılı Kazanma Oranları

 

Anadolu Teknik Lisesi   56 Giren  24 Ön Lisans   7 Lisans

Endüstri Meslek  Lisesi  63 Giren  57 Ön Lisans   1 Lisans

 

        2007 Yılı Kazanma  Oranları

 

Anadolu Teknik Lisesi 101  Giren  50  Ön Lisans  8 Lisans

Endüstri Meslek Lisesi 89    giren   76 Ön Lisans   -----

 

 

D.  FİZİKİ DURUM

 

... Lisesi, bina, bahçe olmak üzere toplam alana kurulmuş, 24 derslikten oluşan bir projeye sahiptir. Okulumuzda fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar laboratuarları; yabancı dil, coğrafya, edebiyat teknoloji sınıfları, kütüphane, çok amaçlı salon, satranç odası, felsefe kulübü odası, toplantı salonu, 22 tonluk su deposu bulunmaktadır.

 

E. YASAL YÜKÜMLÜKLER

 

Resmi bir ... Lisesi olan ...Lisesinin yasal yükümlükleri ve ilgili yasalar şunlardır:

 

1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na Göre;

 

“Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

 

·         Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

·         Dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olmak, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımamak,

·         Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yönelterek yetiştirmek;

·         Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlamak

 

.E.B. Anadolu Liseleri Yönetmeliği’ne Göre;

 

·        Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmak,

·        Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

 

.E.B. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne Göre;

 

·        Öğrencilere, “insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme; kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme; çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme; kendine ve çevresindekilere güven duyabilme; planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme; girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme; bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme; bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme; grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme” gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

·        Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliğini sağlamak,

·        Öğrencileri yönlendirmek ve kariyer bilincinin gelişmesine yardımcı olmak,

·        Öğrencilerin yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına imkan sağlamak,

·        Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer vermek,

·        Toplumda Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

·        Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,

·        Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

·        Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

·        Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,

·        İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,

·        Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,

·        Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

·        Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,

·        Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak

 

4. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne Göre;

 

·        Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına, toplumun ahlâk kurallarına ve okul düzenine uyan, çevreye iyi örnek olan öğrenciler yetiştirmek

·        Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalan ve onları koruyan; doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olan; içkili ve zararlı yerlere gitmeyen; iyi ve nazik tavırlı olan öğrenciler yetiştirmek

·        Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yöneten; beden, zekâ ve duygularını ve bunları verimli ve yararlı kılacak irade yeteneklerini geliştiren; böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını, millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek

·        İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmayan; değerlendirilmesi gereken zamanın kaybolmasına neden olan, insanı istenmeyen sonuçlara sürükleyen kumar ve benzeri oyunlardan uzak kalan öğrenciler yetiştirmek

 

 

F. ZÜMRE TUTANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

                            14 NİSAN 2008

 

             Zümre Tutanaklarının Değerlendirilmesi

 

-Okulumuz coğrafya zümresinin tutanaklarında öğrenciye sorumluluk verilmesi ailesi taktirde  öğrencini derse hazırlıksız geldiği tespit edilmiş .bu durumun başarıyı engellediği  görülmüştür .öğrenciyi derse hazırlanıp gelmesi  için sorumluluk yüklenmesi

-Okulumuz İngilizce zümresinin  tutanaklarında diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılarak Türk Dil Bilgisi  kuralları  karşılaştırılması yapılarak dilin daha iyi öğrenimi sağlanmıştır .

Ayrıca öğrencilerin  İngilizce hikaye kitapları  okumalarıyla  başarı oranının  daha da artığı belirtilir.

-Din kültürü  ahlak bilgisi  zümre tutanaklarında  okullarımızdaki diğer zümrelerle  iyi bir şekilde koordinasyonun kurulduğu ve  yeri geldikçe  ilgili zümrelerle  iş birliğine gidildiği  buna örnek olarak  kutlu doğum haftasındaki  programda  müzik kulübü ,edebiyat kulübü  resim kulübü  ve izcilik kulübü  ile koordineli çalışmayı gösterdi

-Fizik dersi zümre tutanaklarında  slayt konuyla ilgili  metaryaller  , resim ,cd,v.b mümkünb olduğunca  deneylerle konuyu kavratma ve başarısız öğrencilerin velileriyle  görüşmeler yapılarak  öğrencinin başarısını artıracaktır.

-Felsefe  dersi zümre tutanakları  özellikle  psikoloji ve demokrasi ve insan hakları dersi leri insana  bireysel ve toplumsal  açıdan kendilerini anlattığı  ve öğrettiği için  daha kolay motive  oluyorlar . doğal  olarak ta  bu durum başarıyı arttırıyor.

-Türk Dili ve edebiyatı zümre tutanaklarında kitap okumanın öğrencileri olumlu yönde etkileyeceği  belirtilmiş  kitap okuma sevgisi öğrencilere kazandırma  çalışılmıştır. Öğrenciler proje çalışmaları yaptırılarak  araştırma gücü geliştirilmeye  çalışıldı. Ayrıca öğretmenlere  sosyal faaliyetler yaptırılarak  kendilerine güven  duyulması ,toplum önünde konuşa bilmek  tartışa bilmek ,şiir okuya bilmek  yeteneklerinin gelişimini sağlamaya  çalışıldı.

 

-Matematik zümre tutanakları  incelendiğinde başarıyı arttırmak için  özellikle derse devam yönünden öğrencilerin okulda kalmamalarını sağlayacak  sosyal etkinliklerin  son derece faydalı olduğunu  okulumuzda buna oldukça önem verildiğini  belirterek E.M.L 11. sınıflar için ortak  çalışma yapmasının  gerektiğini belirtmiştir

 

-Biyoloji zümre tutanaklarında  görsel eğitim araçlarından  yeterince faydalanıldığı belirtildi .

 

-Kimya zümre tutanaklarında  labaratuvar derslerinde  fabrika ve üniversiteler  ile sürekli olarak  iyi ilişkiler içinde  bulunup gerekli bilimsel dokümanlara ve malzeme tedarikinde  bulunmasına ve konudaki çalışmalar yönünde karar bildirildi.KOSGEP ve üniversite den kimyasal  madde ve cam malzeme temini yapıldı.

 

-Tarih ve inkılap tarihi dersin zümre  tutanağı incelendiğinde görsel unsurların derslerde kullanıldığı ve bunun yanında harita,küre .resim ,cd den yararlanıldığı bildirildi.konuların durumuna göre ilimizde bulunan tarihi eserlere ve müzeleri gezilerek düzenlenmelidir denildi.

-Makine teknolojisi alanı makine tesviye bölümü zümre tutanağında son sınıf öğrencilerine çevirecek sanayi kuruluşlarına okul tarafından gezi düzenlendi

 

 

G. MALİ KAYNAKLARIMIZ

 

KAYNAKLAR                      1. Yıl (YTL)         2. yıl (YTL)          3. Yıl (YTL)       4. Yıl (YTL)    5. Yıl (YTL)

Genel Bütçe                           50.000              55.000                 60.000               65.000          70.000

Yerel Yönetimler                     1.000               1.200                    1.400                 1.600            1.800

Dış Kaynaklar                        20.000              25.000                 30.000               35.000          40.000

Kantin Kirası                           8.000                9.000                  10.000               11.000          12.000

Bağışlar                                  50.000             60.000                  70.000               80.000          90.000

                

 

H. İLİŞKİDE OLDUĞUMUZ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER (PAYDAŞLARIMIZ)

 

PLANLI OKUL GELİŞİMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN, İDARECİ , ÖĞRENCİLER,  MEMUR VE YARDIMCI PERSONELİN GÖREV DAĞILIMI VE SORUMLULUKLARI:

 

 

OKUL  KALİTE  KURULU ( OKK )

 

Okul Müdürü              :

Okul Kalite Kurulu                 Salih ÖZAŞLAMACI,  Efkan DOĞAN, Mine GENÇ

Sorumlu Müdür Yardımcısı :                  

           

Ø       Okulda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarından kurul halinde  sorumludur.

Ø      Her öğretim yılı sene başı öğretmenler kurulu toplantısından önce toplanarak hazırlıklarını tamamlar.

Ø      Okul çapında alınacak tedbirleri değerlendirir.

Ø      Okul Kalite Geliştirme Ekibinin kuruluşunu sağlar.

Ø      Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin çalışmalarını yönlendirir.

Ø      İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgilendirilmesi ile yapılacak iyileştirmeleri takip eder.

Ø      Bakanlığın bilgilendirilmesi ile yapılacak iyileştirmeleri takip eder.

Ø      Kalite çemberlerinin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Ø      Kalite çemberleri esaslarını belirler.

Ø      Okuldaki iyileştirmelerden personel ve öğrencileri haberdar eder.

 

T.K.Y. Sıçramalarının büyüklüğü ile değil, sürekliliği ile başarılı olmuştur.(Seminer notu)

Devamı >>> 

Eğitim Projeleri


Bugüne kadar 160977 ziyaretçi (342720 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=