Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
=> Parus, Linux Anadolu parsı
=> OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE)
=> Semerkand site bannerleri
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE)
OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE)
 
Okul Müdürü:

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Ebru BİLGİCİ,
                                                  Galip DELİCE, Sultan YILMAZ, Ramazan KOCA,
                                                  Mustafa YURTSEVEN
Sorumlu Müdür Yardımcısı :
 
Okul Müdürü
 
Ø      Okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur.
Ø      Planlı okul gelişimi için gerekli planlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapar.
Ø      Stratejik yönetimle ilgili şartları oluşturur.
Ø      T.K.Y.uygulamalarını yönlendirir.
Ø      İlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar.
Ø      İş ve hizmet alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapar.
Ø      Proses yönetimini tesis eder.
Ø      Okul-üniversite işbirliğini sağlar.
Ø      Tüm çalışanların mesleki yönden gelişmelerine destek olur,yöresel hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını planlar.
Ø      Toplam Kalite Uygulamaları’nda gerek gördüğü hallerde “Organizasyonda Yeniden Yapılanma” yı oluşturur.
Ø      İç tetkik ekibinin sistem içinde aktif rol almasını sağlar.
Ø      İç Tetkik Ekibi Raporları’nı değerlendirir.
 
Sorumlu Müdür Yardımcısı:
 
Ø      Planlı Okul Gelişimi’nde okulun yönetim birimini temsil eder. Planlı Okul Gelişim Süreci’nin yürütülmesinde birimlerin koordinasyonu organizasyonundan sorumludur.
Ø      OGYE ‘nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanın çoğaltılması ve dağıtımını yapar.
Ø      Okul müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar.
Ø      Çalışma Grupları’nın kurulması için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yürütür ve süreç boyunca “Çalışma grupları” nın çalışmalarını izler.
Ø      Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul   toplumunun haberdar edilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yürütür.
Ø      Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmet içi eğitim ihtiyacını Hizmet İçi Eğitim Kurulu ile birlikte belirler ve okul personelinin katılımını sağlar.
 
Öğretmenler: Ebru BİLGİCİ, Galip DELİCE, Sultan YILMAZ, Mustafa YURTSEVEN
                  Ramazan KOCA                                                                       
                                                                
Ø      Planlı Okul Gelişimi Çalışma Takvimi’ni hazırlar.
Ø      Planlı Okul Gelişimi’nde okulun öğretmen kadrosunu temsil ederler.
Ø      Çalışma gruplarının planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlar ve çalışmalara fiilen katılırlar.
Ø      Okul Gelişim Süreci Basamakları içerisinde yapılacak her türlü çalışmanın planlaması, organizasyonu ve yürütülmesinden de sorumludurlar.
Ø      Çalışma Grupları’nın amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve gerekirse liderlik yaparlar.
Ø      Çalışma Grupları’nın planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlarlar,
Ø      Çalışma Grupları’nın planlamalarındaki zamanlamayı izlerler.
 
 
 
 KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ (KGE )
 
Okul Müdürü               :
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi: Habib HAMURCU, Resul DAYI,
                                                   Muammer AKDENİZ, Bülent DOYMUŞ, Şamil ELİAÇIK
Sorumlu Müdür Yardımcısı :
 
 
 
Ø      Çalışma gruplarının planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlarlar,
Ø      Çalışma gruplarının planlamalarındaki zamanlamayı izlerler,
Ø      Koordinasyon sırasında kendi içinde beyin fırtınası yapar(10-30 dakika)
Ø      Çalışma gruplarının okul gelişimine yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamalarında onlara yeterince rehberlik yaparlar,
Ø      Proses yönetimini idare eder,
Ø      Süreç Geliştirme Grupları’nı belirler,
Ø      Süreçler ile ilgili bilgi toplar,
Ø      Problem sahalarını belirler,
Ø      Süreçleri geliştirir,
Ø      Kalite Yönetim Kurulu’na bilgi akışını sağlar,
Ø       Okul toplumuna eğitim-öğretim dönemlerinde 2-10 saat kalite duyarlılık eğitimi verir
 
 
 
 
 
I.                   Kulüp Raporları
 
Kütüphane Kulübü
                ARİF MOLU ANADOLU TEKNİK VE E.M.L MÜDÜRLÜĞÜ’ne
 
       Okulumuz Kütüphanesi İle İlgili 2007-2008 Eğitim – Öğretim yılına ait istatistik bilgileri aşağıda çıkarılmıştır .
           Bilgilerinize arz ederim.
 
                                                                                    Ali Ercan Durmuş
                                                                   Kütüphanecilik Kulübü Rehber Öğretmeni
 
 
A)KİTAP SAYISI : 3709
B)KÜTÜPHANEDEN YARARLANANLARIN SAYISI:
1)ÖĞRETMEN =36            2)ÖĞRENCİ =984
 
 
C)KİTAP ÇEŞİTLERİ:
1)Teknik Bilgiler
2)Genel Bilgiler
3)Yabancı Diller
4)Roman –Hikaye
5)Deneme-Mektup
6)Tarih Kitapları
7)Güzel Sanatlar
8)Spor
9)Sağlık
10)Şiir
11)Ansiklopediler
12)Türk Edebiyatı
13)Coğrafya
14)Tiyatro
15)Kişisel Gelişim ,
16)Bibliyografya
17)Sözlükler
18)ÖSS Hazırlık
 
 
 
 
Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Satranç Kulübü faaliyet raporu
 1. Kulübümüz 29.11.2005 tarihinde toplanarak yönetim kurulunu oluşturmuştur
 2. Okulumuz öğrencilerine satrancın faydaları anlatılarak satranca olan ilgileri artırılmaya çalışıldı.Satranç bilmeyen öğrencilere satrancın kuralları öğretilerek temel bilgiler verildi.
 3. Satranç konusundaki oyun sonu ,oyun ortası ve temel açılışlar konusu işlenilerek öğrencilere oyun içinde uygulamaları sağlandı.
 4. Hafta içi ve hafta sonu yapılan toplantılarda öğrenciler arası satranç turnuvaları yapılarak öğrencilerin oyun pratik ve tecrübelerini artırmaları sağlandı
 5. Okul içi turnuvalarda dereceye giren öğrencilerin isimleri Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilerek,Milli Eğitimin düzenlemiş olduğu turnuvalara katılımları sağlandı
 6. Lisansı olan öğrencilerimiz de Satranç İl Temsilciliğince düzenlenen yaş grupları satranç müsabakalarına katılmışlardır
 7. Satrancın tarihi konusunda öğrencilere bilgi verildi ve tarihteki baz ünlü oyuncuların oyunları uygulamalı ve analizli olarak öğrencilere gösterildi
 
19.06.2006
Satranç Kulübü öğretmenleri
      Ramazan Koca
      Vedat Kasımoğlu
2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Arif Molu ATL ve EML Satranç Kulübü Yıllık Faaliyet Raporu
 
 1. Okul içersinde satranç turnuvaları düzenlendi
 2. Satranç panosu oluşturularak yapılan faaliyetler ve satrançla ilgili bilgiler gösterildi
 3. Ayın ödüllü soruları panolara asılarak dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi
 4. Sporcu lisansları çıkarıldı
 5. Mart ayında Gençler il birinciliği yasrısmasında AT10TT sınıfından Emre Karakebap il 2.’si oldu.
 6. Ulusal Egemenlik ve okullar arası turnuvaya katılacağımızdan çalışmalarımız devam etmektedir
 7. Okul sonlarına doğru geleneksel bahar şenliklerinde okulda turnuva yapılacaktır
 
 
11.04.2008
Vedat Kasımoğlu                             Ramazan Koca
Satranç rehber öğrt              
                                                            2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı Arif Molu ATL ve EML Okulu Satranç Kulübü Yıllık Faaliyet Raporu
 
       Satranç Kulübü olarak yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.
Yapılan çalışmalar
 1. Satranç dersinin amacı ve satranç sporunun özellikleri anlatıldı
 2. Satranç tahtası satranç taşlarının dizilisi ve taşların hareketleri anlatılarak uygulamalar yapıldı.
 3. Şah çekme ve mat etme yolları gösterilerek uygulandı
 4. Çeşitli satranç açılış çalışmaları yapıldı
 5. Oyun ortasında kazanca götüren durumlar ve oyun analizi ile ilgili çalışmalar yapıldı
 6. Çeşitli savunma teknikleri anlatılıp gösterildi.
 7. Okul içinde satranç turnuvaları yapıldı.
     
      Satranç Kulübü olarak yıl boyunca katılmış olduğumuz yarışmalar ve aldığımız ödüller:
 1. Atatürk haftası yaş grupları satranç turnuvasında 14 yaş grubunda AT9TT sınıfından Emre Karakebap il 3.’sü oldu.
 2. Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen satranç yaş grupları il birinciliği yarışmasında AT9TT sınıfından Emre Karakebap 14 yaş grubunda il ikincisi,10 Makine sınıfından Serkan Ceyhan 16 yaş grubundan il 3.’sü oldu.
 3. Egemenlik turnuvasında 10 Ma sınıfından Serkan Ceyhan il 3.’sü oldu
 4. Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen satranç takımı okul birinciliği yarışmasında okulumuz 16 okul arasında il 3.’sü oldu.
 
        Ramazan Koca                             Osman Durmuş                            Yaşar Yağmur
Coğrafya öğrt.                               Fizik öğrt.                                              Kimya öğrt.
 

15.06.2007
Okul Müdürü
 
RESİM KULUBÜ RAPORU
 
   2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında İl Özel İdare ’sinde Mayıs ayı içerisinde;Pastel,yağlı boya,guaj,karakalem ve ebrudan oluşan 85 adet eseri iki gün süreyle sergilendi.
   2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında,23 Nisan da yağlı boya,pastel,karakalem,ebru ve hattan oluşan 110 adet eser 3 gün boyunca sergilendi.Ayrıca sergide uygulamalı olarak ebru gösterisi yapıldı.Yine uygulamalı olara,sergiyi gezen sanat severlere isimleri hat yazısı yazılarak hediye edildi ve büyük ilgi gördü.
   2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında ise Kayseri Parktaki 2. sergimiz olacak.23 Nisan 2008 tarihinde sergilenecek eserler ; yağlı boya,guaj,pastel,karakalem,hat ve ebru olarak yaklaşık 100 adet eser sergilenecektir .Sergide yine uygulamalı olarak hat ve ebru gösterisi yapılacaktır.Ayrıca sergiye çıkmayan eserler bilgisayardan(kiosk) slayt gösterisi yapılacaktır.
 
                                                                                                                      15 Nisan 2008                                                                                                                Osman Durmuş                                                                                                                              Fizik öğretmeni (Resim kulübü rehber öğrt.)
FİZİK LABORATUARI KULLANIM RAPORU: 17.04.3008
 
   Okulumuzda kadrolu olarak dört Fizik öğretmeni görev yapmaktadır.bazı sınıflar laboratuarı kullanamamaktadır,saatlerin çakışmasında dolayı.1.sınıfların mevcudu fazla olduğundan (45-50 gibi),laboratuarlarımızda 30-35 kapasiteye sahiptir.bunun için yeterli masa sandalye ve buna göre araç-gereç ve deney malzemeleri yoktur.
    Her öğretmen laboratuarı en az haftada bir kez de olsa kullanmaktadır.
    Laboratuarımızdaki eksik malzemeler fizik zümrelerinde belirtilmiştir
    2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Fizik laboratuarları elektrik tesisatı yapılarak,her masada gerekli elektrikli aletler bulunmaktadır.ana kumanda ünitesiyle de kumanda edilebilmektedir.Ancak her masadaki birimlere gelen kablolar ve birimler sabitlenmemiştir.Laboratuarın alt tabanı kalebodur gibi döşemelerle yapılıp bunların sabit hale getirilmesi gerekmektedir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Osman Durmuş
                                                                                                         Fizik Zümre Başkanı
 
Tema ve Çevrecilik Kulübü
Arif Molu Anadolu Teknik Lisesi Müdürlüğüne
 
   Okulumuz tema ve çevrecilik kulübü 2006-2007 öğretim yılında ağaçlandırma çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmaları yapmıştır.
    a)Mart ayında Erciyes Dağı güney cephesinde yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangın alanına ikiyüz adet çam fidan dikildi.
   b)Himmetdede’nin Kalkancık köyüne nisan ayında 1000 adet çam fidanı dikildi.Çamların bakımını köylüler üstlendi.
   c)2007-2008 öğretim yılında nisan ayı sonunda Erciyes dağı,Tekir yaylaları bölümüne 200 adet çam fidanı dikilecek.z
            Bilgilerinize arz ederim.
                                                                                             
                                                                                                                      09.04.2008
                                                                                                            Sebahattin Karanehir
                                                                                                  Tema ve Çevrecilik Kulübü ve rehber öğrt.
 
                                                                                                      30.05.2008                                                         
Etik Kulübü
Yılsonu Faaliyet Raporu
 
 
* Okulumuzda ilk kez Etik Kulübü kuruldu.
* Öğrencilere “etik” kelimesinin anlamı izah edildi. Yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.
* www.etikkulubu.tr.gg isimli web sitesi kuruldu.
* Duvar gazetesi çıkarıldı.
* Slayt gösterileri hazırlandı ve bunlar konferans salonunda sunuldu.
 
 
Efkan Doğan                                                   
                                                                Etik Kulübü Danışman Öğrt.
 
Kimya Laboratuarı
Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne
   Okulumuz Kimya bölümünde kimyasal madde ve cam malzeme konusunda sıkıntı olmamakla birlikte deneylerde kullanılan cihazlar 1989 yılında okul açıldığında gönderilmiş fakat bu tarihten sonra alet,edevat ve cihazlar gönderilmemiştir.O tarihte gönderilen cihazlar ise günün şartlarına uyum sağlamamaktadırlar.Alet edevat ve cihazlar konusunda bir hayli sıkıntı çekmekteyiz.
   Laboratuarımızda bulunan cam malzemeler ve kimyasallar sürekli olarak kullanılmaktadır.Elimizde bulunan alet,edevat ve cihazlar yapılan deneylerin özelliklerine göre kullanılmaktadır.
 
15.04.2008      
 Kimya Bölüm Şefi
   Yaşar Yağmur
 
 
 
 
III. GFZT ANALİZİ (SWOT Analizi) [Güçlü-Zayıf-Fırsatlar-Tehditler]
 
A. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
 
ü     Okulumuzun Anadolu Lisesi olması dolayısıyla öğrencilerin sınavla seçilerek okula gelmesi
ü     Dinamik, donanımlı ve özverili bir öğretmen kadromuzun olması
ü     Alanında akademik kariyeri olan öğretmen sayısının fazla olması
ü     Okulumuzun diğer eğitim-öğretim kurumlarıyla işbirliği içinde olması
ü     İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteği
ü     Nitelikli, özverili ve adil bir idari personelinin olması
ü     Kurum bilincinin yüksek olması
ü     Bilgisayar laboratuarının olması
ü     Zümrelere tahsis edilen teknoloji sınıflarının olması
ü     Okul kütüphanesinin bulunması Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarlarının bulunması
ü     Çok amaçlı salonun olması
ü     Eğitim düzeyi yüksek ve eğitime önem veren veli sayısının fazla olması
ü     Öğrencilerin geleceğe yönelik bir hedeflerinin bulunması
ü     İşbirliğine ve proje üretimine açık öğrencilerin bulunması
ü     COMENIUS projesi aracılığıyla Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişki içinde olunması
ü     Okul paydaşları arasında saygıya dayanan paylaşımlı bir ilişkin bulunması
ü     Yerel yöneticilerin ve sivil toplum örgütlerinin desteği
ü     Sosyal sorumluluk bilincine sahip öğrencilerin bulunması
ü     Fiziki donanıma sahip bir rehberlik servisinin bulunması
ü     Öğrenci servislerinin bulunması
 
B. ZAYIF YÖNLERİMİZ
 
ü     Okulun bulunduğu semtin sosyo - ekonomik gelişiminin yavaş olması
ü     Kapalı spor salonunun olmaması
ü     Tam gün eğitim yapılmasından dolayı kültürel ve sportif faaliyetlere yeteri kadar zaman ayrılamaması
ü     Okulun bulunduğu semt nedeniyle, öğrencilerde ve diğer kesimlerde oluşan önyargı
ü     Tam gün eğitim verilmesine rağmen öğrenci ve öğretmen yemekhanesinin olmaması
ü     Bakanlıkça sağlanan yardımcı personel sayısının yetersiz olması
ü     Mezun öğrencilerle yeterli ilişki kurulamaması
ü     Okulun kadrolu öğretmenlerinin Bakanlığın değişik birimlerinde görevlendirilmesi
ü     Toplu taşıma araç seferlerinin az olması
 
C. ÇEVRE ANALİZİ
 
1. Fırsatlar
 
ü     Okulun şehir merkezine yakın olması
ü     Eğitim konusunda toplumun gelişen bilinci
ü     Sivil toplum kuruluşlarının eğitime desteği
ü     Üniversitelerle işbirliği yapma imkânı bulunması
ü     Okulun yakınında başka okulların da bulunması
ü     Toplu taşıma araçları ile ulaşım imkânı
 
2. Tehditler
                                            
ü     Televizyonlardaki şiddet görüntüleri
ü     Okul çevresinde olumsuz davranışlara sahip gençlerin bulunması
ü     Bazı ailelerin ekonomik durumu
ü     Personel maaşlarının ve ücretlerinin az olması
ü     Yoğun bürokratik işlemler
ü     Eğitime ayrılan bütçe yetersizliği
ü     Dershanelerin merkez olma çabası
ü     Eğitim projelerinin ve sınav (ÖSS, OKS) sisteminin sık sık değişmesi
 
IV. OKULUMUZUN STRATEJİK PLANI
 
ARİF MOLU ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Olarak ;
 
“ KALİTE POLİTİKAMIZ”
“Toplam Kalite Bilinci”ni öğrencilerimize ve çalışanlara ulaştırarak Kabiliyetlerini “iyi insan” olma yolunda kullanabilen; Çözümle uğraşan değil, problemsiz yaşamayı ilke edinen, Teknolojiyi kullanan ve geliştirebilen elemanlar yetiştirmek....
                         HEDEFİMİZDİR.
“MİSYON” umuz;
Biz... “Çağdaş uygarlığın gelişiminde etkin, yenilikçi,öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, araştırmacı; soyut, özgür ve bilimsel düşünmeyi gerçek bilgiye ulaşmada bir yol olarak kabul eden; dengeli, sağlıklı, üretken bireyler yetiştiren, mücadeleci, planlı, Atatürkçülüğün özüyle ülkemizin kalkınmasını hedefleyen, hoşgörülü sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için...”
                                                                                               VARIZ
 
B u d o ğ r u l t u d a ;
 
-Çalışmalarımızın odağı “Öğrenci”dir,
-Bize göre: “Her öğrenci aynı değerdedir”,
-Milli, ahlaki ve insani değerleri bilen ve yücelten bireyler yetiştirmek,
-“Tam öğrenme”yle yetişmiş teknik elemanlar hazırlamak,
-“Kendini bilen” bireyler yetiştirmek,
-Endüstriye; kendine güvenen, nitelikli, yeniklere açık ve daima kendini yenileyebilen teknik elemanlar yetiştirmek,
-Bütün öğrencilerimizi, ilgi ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak..
                                 ÖZEL GÖREViMiZDiR!
 
                                                          
  
 
VİZYON
Hedefimiz; Çevremizde övgü ile bahsedilen, çağın önünde giden bir okul olmak,
 sürekli iyileştirme ve geliştirme ekseninde, toplumun elit kesimini oluşturacak, yeniliklerin
 öncüsü nesiller yetiştirmek, Milli Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda; adaletin,
barışın, hoşgörünün, karşılıklı saygı ve sevginin hakim olduğu, sorumlulukların ve özgürlüklerin
dengesinin kurulduğu bir ortamda, TOPLAM KALİTE' yi bütün oluşumları ile gerçekleştirmektir.
                                                                                                         
Arif Molu Anadolu Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
 
B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ
 
OKULUMUZUN HEDEFLERİ
 
·         2007/2008 Eğitim Öğretim yılında bir üst sınıfa geçen öğrenci sayısına göre başarımızın %5artırılması
·         Son sınıf ve ara sınıflardaki öğrencilerimizin,başarılarını artırmak amacı ile yetiştirici ve hazırlayıcı en az bir adet kurs açmak.
·         Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği sosyo-kültürel ve teknolojik gelişimi yakalayabilmek amacıyla,okulumuzda internet erişimini yaymak ve geliştirmek.
·         Yüksek Öğretim Kurumlarında sınava giren öğrencilerden kazananların sayısını 2007/2008 öğretim yılında %5 oranında artırmak.
·         Öğrencilerin ders dışı zamanlarında gelişmelerinin sağlanması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla müzik,resim,fotoğraf ve spor klüplerini daha işlevsel hale getirmek.
·         Devam ve devamsızlığın velilerce öğrenilmesini sağlamak amacıyla ve devamsızlık sınırını otomatik olarak telefonla veliye haber verilmesini sağlayan bilgisayar sisteminin kurulması.
·         Öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık kursuna katılmalarının sağlanması.
·         Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi gayesiyle çevre duvarlarının boyanması,bölüm önlerinin çiçeklendirilmesi,okulun boyanması.
·         Disiplin kuruluna gelen öğrencilerin oranını %0 a yaklaştırmak..
·         Kayıt yapan öğrenciye okul kurallarını içeren bilgi Katalogu vermek..
·         Her Eğitim Öğretim yılı bir teknik gezi bir çevre gezisi düzenlemek.
·         Her dönemin ortasında bir kere olmak üzere Sınıf Öğretmenlerinin Toplantısı düzenlenerek,öğrenciler hakkında bilgi alış verişi yapılması ve sınıfın başarısını artırmaya yönelik tedbirler alınmasının sağlanması.
·         2007-2008 Eğitim Öğretim yılı 1.ve 2. Dönem hafta da 3 saat olan Edebiyat derslerinin 1 saatini kitap okuma saati olarak düzenlenmesi .
 
 
 
 
“Her şeyi sabırla yapın, kazanma noktasında kaybetmeyin.”
Aristo.

Bugüne kadar 160976 ziyaretçi (342698 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=