Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
İhtiyaç Analizi Anket Formu
İHTİYAÇ ANALİZİ ANKET FORMU
 
Amaç: Bu anket size, okulunuz ortamı hakkındaki düşüncelerinizi açıklama fırsatı verecektir ve görüşleriniz okulunuz ortamı hakkında ayrıntılı bir durum tesbiti sağlayacaktır. Bu anket formunun kimin tarafından doldurulduğunun tespit edilmesi söz konusu değildir. Formu doldurana ait herhangi bir bilgiye ulaşılsa bile bu durum TKY okul Temsilcisi tarafından gizli tutulacaktır.
Bu formdan elde edilecek bilgiler Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından 2004-2005 öğretim yılında okulunuzdaki eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesini amaçlayan "Okul Gelişim Planı'nın hazırlanmasında kullanılacaktır.
İhtiyaç Analizi Anket Formu 4 bölümden oluşmaktadır ve bu bölümlerde 26 kategoriyi kapsayan 5'er soru yer almaktadır. A, B, C ve D bölümlerindeki maddelerin değerlendirme sonuçları okul gelişiminde hangi ortam faktörlerine öncelik verileceğine karar vermeye yardımcı olacaktır.
Açıklamalar:
1. Dahil olduğunuz kategoriyi işaretleyiniz. ( Bu Bölümü  işaretlemeyi Lütfen unutmayın)
...................Yönetici
.................. Öğretmen
..................Veli
..................Öğrenci
..................Destek Personeli
2. Lütfen her maddeyi dikkatlice okuyunuz ve belirtilen kategori ile ilgili olarak her maddenin kendi okulunuz ve okulunuzdaki uygulamalarda ne derecede güçlü olduğunu düşününüz. Daha sonra katılma derecenizi gösteren ifadenin sağındaki uygun yeri (X) işareti ile işaretleyiniz.
Değerlendirmelerinizi aşağıdaki ölçeği kullanarak yapınız.
1. Çok Zayıf
2. Zayıf
3. Orta
4. Güçlü
5. Çok güçlü
3. 26 bölümün her birinin alt tarafındaki kutuya puanlarınızın toplamını yazınız. İşaretlediğiniz her "Çok Zayıf" ifadesi için 1 puan, her "Zayıf" ifadesi için 2 puan, her "Orta" ifadesi için 3 puan, her "Güçlü" ifadesi için 4 puan ve her "Çok güçlü" ifadesi için 5 puan vererek toplam puanı hesaplayınız.Her bölüm için toplam puan en az 5 puan en fazla 25 puan olabilir.
            Ankete ait veriler değerlendirildikten sonra  sonuçlar hakkında bilgilendirme toplantısı yapılarak bilgi verilecektir.
 
             İlginize samimiyetinize ve sabrınıza teşekkür ediyorum.
 
                                                                                                                                                                                                                                      
Toplam Kalite Yönetimi Okul Temsilcisi
 
Bölüm A
Genel Ortam Faktörleri
Saygı
1
2
3
4
5
1 . Okulda başarısı düşük olan öğrencilere de saygı gösterilir.
 
 
 
 
 
2. Öğretmenler öğrencilere, yetişkin insana davranır gibi davranırlar.
 
 
 
 
 
3. Okul velilere işbirliği yapılması gerekli olan önemli kişiler olarak bakar.
 
 
 
 
 
4. Bir branşın veya sınıfın öğretmeni diğer branşların öğretmenleri ile işbirliğine önem verir ve onlara saygı gösterirler.
 
 
 
 
 
5 . Bu okulda öğretmenler, öğretmen olmakla övünürler.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Güven
1
2
3
4
5
1 . Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerinden yana olduğunu hissederler.
 
 
 
 
 
2. Her zaman aynı görüşte olmamakla birlikte düşüncelerimizi birbirimizle açıkça paylaşabiliriz.
 
 
 
 
 
3. Okul müdürümüz, ilgi ve ihtiyaçlarımızı müfettişlere ve ilgili bakanlık birimlerine iletmede biz.i en iyi şekilde temsil eder.
 
 
 
 
 
4. Öğrenciler, öğretmenlerinin kendileri ile ilgili bir olayda kendilerinin tarafında olduğunu ve bilir ve onların adil olduklarına inanırlar.
 
 
 
 
 
5 . Öğretmenler, öğrencilerinin herhangi bir konuda doğru karar verebileceklerine inanırlar ve onlara güvenirler.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Yüksek  Moral
1
2
3
4
5
1 . Okul, öğrencilere öğrenme coşkusu verir.
 
 
 
 
 
2. Öğretmenler okulundan ve okulunun öğrencilerinden gurur duyarlar.
 
 
 
 
 
3. Öğrencilerin devam durumu iyi olup, sadece acil ve geçerli sebeplerden dolayı okuldan uzak kalırlar.
 
 
 
 
 
4. Eğer okuldaki eğitimin özü tartışılacak olursa veliler, öğretmenler ve öğrenciler okul programını savunurlar.
 
 
 
 
 
5. Bu okulda çalışmaktan hoşlanıyorum.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Katılım   Fırsatı
1
2
3
4
5
1 .   Okulda düşüncelerimin dinlendiğini ve fikirlerimden yararlanıldığını hissediyorum.
 
 
 
 
 
2.   Okulda eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili önemli kararların alınmasına katılırım.
 
 
 
 
 
3.   Okuldaki önemli kararlar: öğrenciler, öğretmenler ve yöneticilerden seçilen temsilcilerden oluşan ekipler tarafından alınır.
 
 
 
 
 
4.   Okulda etkili olacak her kararın alınmasında oy hakkım olmamasına rağmen, bu kararların alınmasına benimde önemli katkım olduğunu hissediyorum.
 
 
 
 
 
5 .   Bütün bunlar söylenip yapıldığında bu okula dahil olduğumu hissederim.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Sürekli  Akademik  ve Sosyal  Büyüme
1
2
3
4
5
1 .   Öğretmenler heyecan doludurlar, çevreleri ile ilgilidirler ve okul dışında da kendilerini geliştirici etkinliklere katılırlar.
 
 
 
 
 
2.  Öğretmenler, daha iyi öğretme ve öğrenmeye rehberlik yapma konusunda araştırmacıdırlar.
 
 
 
 
 
3 .   Öğrenciler okulda uygulanan öğretim programlarının şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun olduğunu bilirler.
 
 
 
 
 
4.   Okul müdürü kendini geliştirmeye önem verir, yenilikçi fikirlerden yararlanır ve gelişimi destekler.
 
 
 
 
 
5.   Okul velilerin gelişimini destekler. Velilere düzenli aralıklarla öğrenme faaliyetlerine katılmak ve yaratıcı fikirleri ortaya atmak için çeşitli fırsatlar sağlar.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Bağlılık
1
2
3
4
5
1. Öğretmenler, okul  değiştirmek  yerine aynı  okula kalmayı isterler.
 
 
 
 
 
2. Okulda "Biz" ruhu vardır.
 
 
 
 
 
3. Yönetim ve öğretmenler okulda verimli bir şekilde çalışmak için işbirliği yaparlar. Yönetici öğretmen gerginliği çok azdır.
 
 
 
 
 
4.  Bireylerle gruplar (hem öğretmenler hem de öğrenciler olarak) arasındaki farklılıklar, okulu zenginleştirmeye katkıda bulunan bir unsur olarak düşünülür.
 
 
 
 
 
5. Okula yeni gelen öğrenciler ve öğretmenler, ilgi ile dostça karşılanır ve kolaylıkla gruba katılırlar.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Yenileşme
1
2
3
4
5
1 .  Herhangi bir problem ortaya çıktığında okul, bu problemi nasıl bir yöntemle çözeceğini bilir. Problemler tehlike sinyali olarak değil üstesinden gelinebilecek sorunlar olarak görülür.
 
 
 
 
 
2. Öğretmenler, sınıflarının mevcut havasına ayak uydurmadan çok sınıflarının yenileştirilmesi ve geliştirilmesi için teşvik edilirler.
 
 
 
 
 
3. Okul, öğrenme problemi ile karşılaşan öğrencileri için özel destek programları hazırlar.
 
 
 
 
 
4. Öğrenciler tek düzeliğe uyumdan çok yaratıcı yönlerinin geliştirilmesi için teşvik edilirler.
 
 
 
 
 
5. Yeni geliştirilen bir öğretim programı okulda denenmek için uygulamaya girdiğinde, bunun öğrencilerin ihtiyacına uygun olması için çaba sarfediiir.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Gözetim
1
2
3
4
5
1 . Okulda her zaman güvenilir bir kişi bulunur.
 
 
 
 
 
2.  Okul müdürü, öğrencilerin güvenliğini önemser ve onlar için kaygılanır.
 
 
 
 
 
3 . Bu okulda, yerine getirdiğim görev kadar bir birey olarak da önemsendiğimi düşünüyorum.
 
 
 
 
 
4.  Bu okulda ihtiyaç duyulan ve istenen bir birey olduğumu   düşünüyorum.
 
 
 
 
 
5.  Bu okuldaki insanların çoğunluğu naziktir.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
 
Bölüm B
Okul Ortamını Belirleyici Faktörler
Aktif Öğrenme  İmkanları
1
2
3
4
5
1 .   Okulumuzda öğretim programları, ders kitapları, öğretim  materyalleri ve öğretim metotları öğrenmeyi destekler ve   bunlar yaratıcılığı geliştirecek şekilde hazırlanır.
 
 
 
 
 
2.   Öğrenme hedeflerinin belirlenmesinde öğrencilerde rol oynar.
 
 
 
 
 
3.   Öğrencilere öğrendiklerini uygulamaya geçirmeleri için okul rehberliğinde fırsatlar sağlanır.
 
 
 
 
 
4.   Öğretmenler de aktif olarak öğrenmekte ve kendilerini geliştirmektedirler.
 
 
 
 
 
5.   Bu okul. yaratıcı düşünceyi ve bunun ortaya konmasını teşvik eder.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Bireysel   Başarı   Beklentileri
1
2
3
4
5
1 .   Her öğrenci kişisel becerilerini (zihinsel, estetik, sosyal ve el becerileri) göstermesi için teşvik edilir.
 
 
 
 
 
2.   Öğretmenler, eğitim teknolojisinden etkili bir şekilde yararlanırlar ve büyük oranda öğretim materyallerini derslerinde kullanırlar.
 
 
 
 
 
3 .   Öğrencilere bireysel becerileri dikkate alınarak ödev verilir. Bunun sonucu olarak bir sınıftaki öğrencilerin hepsine aynı ödev verilmez.
 
 
 
 
 
4.   Bütün öğrenciler aynı kriterler ile değerlendirilmez. Değerlendirmeye esas olarak, her öğrencinin kendi standardı içindeki başarı artışı dikkate alınır.
 
 
 
 
 
5.   Öğretmenler, öğrencilerini birer birey olarak kabul ederler ve onları önemserler.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Çeşitli  Öğrenme  Ortamları
1
2
3
4
5
1 .   Bütün sınıfa, çalışma gruplarına ve her bir öğrenciye öğrenmesi için çeşitli fırsatlar sağlanır.
 
 
 
 
 
2.   Öğrenciler öğrenme biçimlerine uygun öğretim metodlarını öğretmenleri ile birlikte belirleme fırsatına sahiptir.
 
 
 
 
 
3 .   Öğretmenler bütün öğrencilerinin öğrenebileceğine inanırlar ve bunun gereği olarak öğretim materyallerini hazırlarken çeşitli öğrenme biçimlerini dikkate alırlar
 
 
 
 
 
4.   Öğretim programlarının geliştirilme süreci içerisinde okulda yeni öğretim programları denenirken, öğrencilerin                      bireysel farklılıkları ve becerileri de dikkate alınır.
 
 
 
 
 
5.   Öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki gelişimlerini destekleyen planlanmış hizmetiçi eğitim programlan vardır.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Gelişen  İhtiyaçlara  Cevap Veren  Öğretim Programları  ve  Eğitsel   Kol   Faaliyetleri
1
2
3
4
5
1 .   Öğretim programlan, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamada yeterlidir ve gelecek beklentileri için uygundur.
 
 
 
 
 
2.   Geliştirilen yeni öğretim programlarının denenmesinde öğrenciler aktif rol alırlar.
 
 
 
 
 
3 .   Öğrencilere öğretim programının hedeflerine ulaşmada alternatif yollar gösterilerek rehberlik yapılır.
 
 
 
 
 
4.   Öğretmenler, öğrencilerin önerilerini dikkate alarak ders planları üzerinde değişiklik yaparlar.
 
 
 
 
 
5.   Eğitsel kol faaliyetleri, çeşitli öğrenci gruplarının ilgisini çeker.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Öğrenci   Seviyesine   Uygun   Destekleyici   Yapı
1
2
3
4
5
1 . Öğretim programları, öğrencilerde öz disiplin gelişimi ve girişimciliği teşvik eder.
 
 
 
 
 
2. Okulda daha yakından takibi ve denetlenmesi gereken öğrencilere rehberlik onların gururları incitilmeden yapılır.
 
 
 
 
 
3 . Yönetim öğretmenlerin destekleyicisidir.
 
 
 
 
 
4. Yönetim öğrencilerin destekleyicisidir.
 
 
 
 
 
5 . Veliler öğrencilerin öğrenmesine yardım ederler.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
İş  Birliği  İçinde  Belirlenen  Kurallar
1
2
3
4
5
1 .  Okul. yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve destek personelinin katılımıyla belirlenen kurallar ile çalışır.
 
 
 
 
 
2. Kurallar az ve basittir.
 
 
 
 
 
3.  Sınıf içi davranışları yöneten kuralları öğretmen ve öğrenciler birlikte oluştururlar.
 
 
 
 
 
4.  Disiplin cezalan adildir ve kuralların bozulması ile ilgilidir.
 
 
 
 
 
5. Öğrencilerin çoğu ve bütün görevliler okulun kurallarına uyarlar.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Çeşitli   Ödüllendirme   Sistemleri
1
2
3
4
5
1 .  Her öğrenci kendi becerileri ölçüsünde değerlendirilir.
 
 
 
 
 
2. Öğrenciler, kendilerinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterleri bilirler.
 
 
 
 
 
3.  Öğretmenler, öğrencilerin başarısındaki artışa katkıda bulunduklarında ödüllendin lirler.
 
 
 
 
 
4.  Okul müdürü, öğrencilerin ve okul personelinin yaptığı çalışmalardan haberdardır. Özellikle başarılı çalışmalar bütün okula duyurulur ve ödüllendirilir.
 
 
 
 
 
5.  Okulda eğitimin niteliğinin artışına katkıda bulunan herkes ödüllendirilir.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
 
 
Bölüm C
Gelişmeyi Belirleyen Faktörler
Problem   Çözme   Becerisi
1
2
3
4
5
1 .  Okulda problemler bilinir ve bunlar açık bir şekilde çözüme kavuşturulur. Hiçbirinin geçiştirilmesine göz yumulmaz.
 
 
 
 
 
2. Okulla ilgili bir problemim olursa çözümü için başvurabileceğim bir yolun bulunduğunu hissediyorum.
 
 
 
 
 
3.  Okuldaki personel, bir problem için çözüm yolunu denemeye karar vermeden önce pek çok alternatif çözüm önerilerini tartışır.
 
 
 
 
 
4.  Problemlerin çözümünde çeşitli grupların düşüncelerine yer verilir.
 
 
 
 
 
5.  Bu okuldakiler, sadece problemleri konuşmakla kalmaz onları cözerler.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Okulun   Hedeflerinin   Belirlenmesi
1
2
3
4
5
1 .  Bu yıl okulda bazı gelişim hedefleri ortaya konmuştur ve          ben bunları biliyorum.
 
 
 
 
 
2.  Bu yıl okulumuz için bazı hedefler ortaya kovdum ve bu hedeflen başkaları ile paylaştım.
 
 
 
 
 
3. Okulun hedeflerinin belirlenmesinde okul toplumunun katılımı önemsenmektedir.
 
 
 
 
 
4. Okulun "Misyonu" ve "Gelişim Hedefleri"okul gelişimine yön verir.
 
 
 
 
 
5. Okulun gelişim hedefleri her yıl gözden geçirilerek güncelleştirilir.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Çatışmaların   Belirlenmesi   ve   Çözümü
1
2
3
4
5
1 .   Bu okuldakiler, gencide farklı düşünce ve değer yargılarına sahip olsalar bile görüşlerini açıkça ifade etme ve bunların kabul görmesi fırsatına sahiptir.
 
 
 
 
 
2.  Verilen kararlar uygun görülmediğinde bu kararlarla ilgili olarak daha üst makama gitme yolu açıktır.
 
 
 
 
 
3.   Okuldakiler pek çok problemin çözümünde çeşitli alternatif yollar olduğuna inanırlar.
 
 
 
 
 
4.   Okulun ilkeleri ve değerleri sadece sorun yaratan davranışları önlemede değil ortaya çıkan problemlere yapıcı yaklaşımlar geliştirmede de uygulanır.
 
 
 
 
 
5 .   Okulda bir görüş ayrılığı veya bir çatışma ortaya çıktığında, bunun çözüme ulaştırılması için yapıcı bir yaklaşım izlenir.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Etkili   İletişim
1
2
3
4
5
1 .   Öğretmenler, okul müdürü ile iletişim kurmada kendilerini rahat hissederler.
 
 
 
 
 
2.   Öğretmenler, arkadaş gibidir. Kendileri ile rahatça iletişim kurabildiğimi düşünüyorum.
 
 
 
 
 
3.   Okul müdürü, bizlerle samimi ve açık bir şekilde konuşur.
 
 
 
 
 
4.   Yardıma ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olacak öğretmenler vardır.
 
 
 
 
 
5.   Okulumuzda farklı gruplar arasında etkili bir iletişim vardır (yöneticiler ile öğretmenler, yaşlı öğretmenler ile genç öğretmenler, durumu iyi olan öğrencileri ile fakir öğrenciler gibi).
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Karar Vermeye Katılım
1
2
3
4
5
1 .  Öğretmenler, yeni elemanların seçimine katılırlar.
 
 
 
 
 
2.  Veliler, okul programının düzenlenmesine katılırlar.
 
 
 
 
 
3.  Okulu etkileyen kararlar okul müdürüne, öğretmenlerine ve öğrencilerine tartışma ve katılım fırsatı verildikten sonra üst yönetim tarafından alınır.
 
 
 
 
 
4. Okulda beni doğrudan etkileyecek kararların alınmasına benim de etkim vardır.
 
 
 
 
 
5.  Öğrenciler, temsilcileri ile okuldaki kararların alınmasına katılırlar.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Sorumlulukla   Birlikte   Özerklik
1
2
3
4
5
1 .  "Nasıl bir okul?" beklentilerinin oluşmasına katkıda bulunmak için yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirirler.
 
 
 
 
 
2. Okulda ödüllendirme, öğretmenin başarısını artırmada motive edici olarak kullanılabilir.
 
 
 
 
 
3 . Öğretmenler veya öğrenciler okul programında eğitim beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri yapabilirler.
 
 
 
 
 
4.  Okul müdürü öğretimde yeni programların ve öğretim metodlarımn denenmesini destekler.
 
 
 
 
 
5. Okul, kendi mali kaynaklarını yaratabilir ve bu kaynakları eğitim-öğretimin niteliğini artırmak için planlayarak kullanabilir.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Etkili   Öğretme-Öğrenme   Stratejileri
1
2
3
4
5
1 .  Bu okuldaki öğretmenler, ne öğretileceği kadar nasıl öğretileceğini de bilirler.
 
 
 
 
 
2.  Bir öğretmen, uyguladığı öğretim stratejisinde bir öğrencisi için bile etkili olmadığında, bir başka yolu dener ve bu öğrencisini başarısızlığı nedeniyle suçlamaz.
 
 
 
 
 
3.  Bu okulda yeni öğretim metodları uygulanır.
 
 
 
 
 
4. Okuldaki hi/metiçi eğitim programları, öğretmenlerin en etkili öğretme stratejileri ve metodları konusunda kendilerini yenilemelerini sağlar.
 
 
 
 
 
5.  Okul, öğrencilerin işbirliğine dayalı bir sistem içinde diğer öğrencilere öğrenme faaliyetlerinde yardımını teşvik eder. İnanılır ki, en iyi öğrenme bir başkasının öğrenmesine yardım ile olur.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Geleceğe  Yönelik  Plan  Yapma  Yeteneği
1
2
3
4
5
1 . Zamanımızı ve enerjimizi, okul toplumu tarafından paylaşılan ve benimsenen ileri hedeflere ulaşma yollarını ortaya koymak ve bunun gereğini verine getirmek için kullanırız.
 
 
 
 
 
2. Okulumuzun gelişim planı vardır. Bu planda gelişim hedeflen yer almıştır ve izlenecek stratejiler net olarak tesbit edilmiştir.
 
 
 
 
 
3. Okulumuzun gelişimi, sistematik bir planlama süreci takip edilerek planlanmıştır ve plan gereği organizasyon gerçekleştirilmiştir.
 
 
 
 
 
4. Okulumuzun "misyonu" ve sahip olduğumuz vizyonumuz görüşlülük, gelişim hedeflerinin belirlenmesinde etkili olmuştur.
 
 
 
 
 
5. Velilerin ve okul toplumunu oluşturan grupların liderlerinin, okulun öğretmenleri ile yılda en az bir kez "okulumuzda olmasını görmek istediğimiz şevler" konusunda görüş alışverişinde bulunma olanakları vardır.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
 
 
Bölüm D
Materyal  Faktörleri
Yeterli Kaynaklar
1
2
3
4
5
1 . Bu okulda, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli sayıda görevli vardır.
 
 
 
 
 
2. Okulumuzun programı için öğretim araç ve gereçleri yeterlidir.
 
 
 
 
 
3 . Bu okulda ders araç ve gereçleri her öğrencinin istenilen ölçüde öğrenmesi için kullanılır.
 
 
 
 
 
4. Öğrencilere doğa, tarih ve toplum içinde öğrenme avantajını sağlayacak inceleme gezileri için gerekli kaynaklar sağlanır.
 
 
 
 
 
5. Şu andaki öğretmen maaşları öğretmenlerin topluma verdikleri hizmetlerin seviyesine göredir.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Sarf Malzemelerinin Sürekliliği ve Etkili Bir Destekleyici Sistem
1
2
3
4
5
1 . Öğretmenler ve öğrenciler, ders araç ve gereçlerini ihtiyaç duydukları zaman bulurlar.
 
 
 
 
 
2. Okulun mali kaynaklarının kullanımı planlanırken öğretmenlerin kullanacağı sarf malzemelerinin maliyeti dikkate alınır ve bu ihtiyaç için yeterli bir pay ayrılır.
 
 
 
 
 
3. Okulda destek hizmetleri etkili öğrenmeyi teşvik eder.
 
 
 
 
 
4. Gerekli kağıt, toner gibi sarf malzemeleri ile deney malzemeleri, ihtiyaç duyulduğunda kolavca bulunur.
 
 
 
 
 
5. Okulun fiziki kaynaklarının ve ekipmanlarının en etkili şekilde kullanılması için yapılacak işlemler kolaydır ve bunlar öğretmenlere zaman kaybettirmez.
 
 
 
 
 
Toplam
 
 
Okul Binasının Fiziki Yapısının Uygunluğu
1
2
3
4
5
1 . Bu binada bulunmak hoştur. Bina temiz tutulur ve iyi durumdadır.
 
 
 
 
 
2. Okul binası, çeşitli programların uygulanması için gerekli fiziksel mekanlara sahiptir.
 
 
 
 
 
3. Öğrenciler ve öğretmenler okul tesisleri ile övünürler ve onun iyi durumda tutulmasına yardımcı olurlar.
 
 
 
 
 
4. Okul ilgi çekici bir yer olup eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetler için yeterlidir.
 
 
 
 
 
5. Öğretim programlarında belirtilen hedeflere ulaşmak için okulun tesisleri, donanımı ve ekipmanları uygun ve yeterlidir.
 
 
 
 
 
Toplam
 

OGYE Sunu-Slayt 1 indir

OGYE Slayt 2

 

 

 

OGYE Slayt 3 


Diğer sunular 

Eğitim Projeleri


Bugüne kadar 160976 ziyaretçi (342716 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=