Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
Kitap okumayı geliştirme ekibi
 
 
TC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MUSTAFAKEMALPAŞA LİSESİ
      “OKUMA ALIŞKANLIĞINI GELİŞTİRME”
 
SWOT ANALİZİ:
       
Projenin Güçlü Yönleri:
·         Okulumuzda kitap okuyan %40 oranında bir kitlenin olması.
·                     Okulumuzda öğretmen açığının bulunmaması ve özellikle Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve      rehberlik öğretmenlerinin yeterli sayıda olması.
·         İlimiz ve ilçemiz yöneticilerinin kitap okumanın önemine inanmış olmaları.
·                     Kütüphanenin kaynak ve güncellik yönünden yeterli olması
.            İlçemizde yeteri kadar kitapçının bulunması.
·         İlçemizde kültür ve sanata önem verilmesi.
·         Mahalli idarecilerin eğitimci olması.
·                     Okulumuzda bilgi teknolojisi sınıflarının olması ve buralardan internete erişimin mümkün olması.
·         İlçemizde Kültür Turizm Bakanlığına ait kitap satış noktasının bulunması.
·         Halk kütüphanesinin varlığı.
·         İlçemizde açık oturum, panel, seminer ve konferans kültürünün olması.
·         İçemizde kültür amaçlı salonların varlığı.
·                    Okulumuzun temizlik ve hijyen konusunda iyi olması,
·                     Okulumuzda normal eğitimin yapılıyor olması.
 
 
 
Projenin Zayıf Yönleri:
·         Okulumuzda okuma alışkanlığı olmayan %60 oranında bir kitlenin olması.
·         İlçemizde bulunan çeşitli oyun salonlarının ( Kahvehane, internet kafe…) sayısının fazla olması.
·         Eğitimcilerin ve bazı kurum ve kuruluş yöneticilerinin sosyal ve kültürel etkinliklerden kopmuş olması.
·         Üniversiteye girişteki sınav sistemi
·         Kitap okuma alışkanlığının bir süreç sonunda oluşmaya başlaması.
·         Öğretmen ve yöneticiler arasında kitap okuma alışkanlığına yeterince önem verilmemesi.
·         Ülke çapında tanınmış yazarların ilçemiz kitap okuyucusuyla yüz yüze buluşma imkânlarının sınırlı olması.
      Okul ile ilgili alınan kararların öğretmenlerle paylaşılmaması ve fikirlerinin alınmaması
·       Öğrencilerin sanata ilgi duymamaları,
 
 
Fırsatlarımız imkânlarımız:
 
·         Sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenlemek için uygun salonların var olması.
·         Sosyal ilişkilerin yoğun şekilde yaşanması,
·         Okulumuzun Bursa ilinde başarı sıralamasında üst sıralarda olması
·         Çevremizde hayırsever, maddi durumu iyi vatandaşların varlığı,
·         Derslere ait tüm branşlarda yeterli öğretmen bulunması.
·         Öğretmenlerin yeterlilik düzeyinin yüksek oluşu
·         Çevre il ve ilçelere yakın oluşu.
·         Doğal şartlar yönünden zorluk çekilmeyen bir bölgede oluşu.
 
Endişelerimiz:
·         Sınavların yoğunluğundan dolayı öğrencilerin göstereceği tepki.
·         Televizyon kanallarındaki eğlence programlarının (film, dizi, yarışma…)çok yoğun olması.
·         Kitap okumanın pratik faydalarının tam olarak ifade edilememesi.
·         Konuşan, yazan ve okuyan bir toplum olmaya hazır olup olmadığımızın bilinmemesi.
·         Okuma alışkanlığının öğrencilerle sınırlı kalması, diğer kesimlere yayılmaması.
·         Okulumuzda birlikte iş yapma kültürünün yerleşmemiş olması.
·         Cep telefonu kullanımının gereğinden fazla oluşu.
 
Öneriler:
·         Toplantılara öğrenci gurupları, okuma kütüphanelerinin görevlileri çağırılmalıdır.
·         Proje yerel ve ulusal kamuoyuna mal edilmelidir. Bu amaçla projeyi duyuracak faaliyetlerin plan ve programı yapılmalı ve bu faaliyetler uygulamaya geçirilmelidir.
·         Açık oturum, panel ve sempozyumlarda öğretmen ve eğitimcilerin konuşmacı olarak görev almalarını sağlanmalıdır.
·         Okulumuzda kitap stantları oluşturulmalı ve öğrencilerin burada kitapla buluşmaları sağlanmalıdır.
·         Okullarda boş ders saatleri kitap okumaya ayrılmalıdır.
·         Öğrencilere verilecek hediye ve ödüller kitap olarak verilmelidir.
 
 
 
  
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MUSTAFAKEMALPAŞA LİSESİ
             KİTAP OKUMAYI GELİŞTİRME GRUBU
PROJESİ
OKUL ADI                                        : MUSTAFAKEMALPAŞA LİSESİ
 
Başkan – Okul Müdürü                     :ABDÜLHALİM KAYA
Edebiyat Öğretmeni                          :N.ÖPÇÜN
Coğrafya Öğretmeni                          :A.EMİR
İngilizce Öğretmeni                             :Z.TEKEOĞLU
Beden Eğitimi  Öğretmeni                   :H.BALCI
Okul Öğrenci Temsilcisi Başkanı         :
 
Ekibin Yaptığı Çalışmanın Adı:
Mustafakemalpaşa  Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerde, bu okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilere ders içi ve dışı zamanlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; kitap okuma alışkanlığını geliştirmek; iyi bir okuma kültürüne sahip olabilmek için çözüm yollarını ortaya koyabilmek; okumayı engelleyici sebepleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak; okul kütüphanesini  güncellemek ve zenginleştirmek;sınıf kitaplıkları oluşturmak; her öğrenciyi sürekli kitap okuması yönünde teşvik etmek; Kitap Okuyoruz Mutlu Oluyoruz ‘ sloganı ile okuma kültürünü yaymak.
 
Projenin Amacı Ve Hedefleri :
1-Okuma alışkanlığının kazandırılması ve geliştirilmesi için gerekli alt yapının kurulmasını sağlamak.
2-Okul kütüphanesinin ortamını yeni baştan düzenlemek.
3-Okul kütüphanesini güncellemek ve zenginleştirmek.
4-Çevremizde ve okulumuzda kitap okumayı engelleyici sebepleri en aza indirgemek.
5-Okulumuzda her sınıfta öğretmenlerin, öğrencilerin ve yöneticilerin üst sınır olmamakla beraber, alt sınır olarak ayda en az 1 (bir) kitap okumalarını sağlamak
6-Yazma kültürünü yaygınlaştırmak. (Bu yazma kültürü Kitap okuma projesi kapsamında okunacak kitapların özetlerini yazılmasıyla başlatılmalıdır.)
7-Proje kapsamında her sınıfta kitap özet klasörü ve bu klasörün içerisinde her öğrenciye ait kitap özet dosyaları olacak
8-Mahalli yazılı ve görsel basında konunun anlatımını ve gündemde kalmasını sağlamak
9-Okuma alışkanlığını sindirmiş ve sürekli kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş okuyucu sayısını artırmak. En çok kitap okuyanları ödüllendirmek,
10-Bu hafta kitap okundu mu? Okunduysan hangi kitabı okudun? Fikrini yaymak,
11-Okulumuzda okuma alışkanlığına önem veren öğretmen ve öğrenci grupları oluşturmak,    
12-Okulumuzda öğretmen, yönetici ve öğrencilerin haftada bir gün birlikte 45 dakika kitap okumayı alışkanlık hale getirmesini sağlamak,
13-Sınıflarda kitap okumanın önemini kavratmak,
14-Her sınavda yazarların biyografisi hakkında en az bir sorunun sorulması,
15-Boş geçen derslerin okuma saatlerine dönüştürülmesi,
16-Anne ve babaların “okuma alışkanlığını geliştirme” projesine destek vermeleri için mahalli yazılı basın aracılığı ile desteklerini alıcı programlar yapmak,
17-Okullarda bayrak törenlerinde en fazla kitap okuyan öğrencinin okuduğu kitabı tanıtması,
18-Ülkemizde okuma-yazma oranının düşük olmasına dikkat çekilmesi
19- Bilinçli insanların hala var olduğunun gösterilmesi
20- Az kitap okuyan kitlelerin daha fazla okumasını sağlamak, hiç okumayanların ise dikkatini çekmek
21-Gençlerin duyarsız olmadığını ve toplumu birleştiren bir konuda beraber bir şeyler yapabileceklerini göstermek
22-Bazı kesimlere, toplum olarak hayattaki eksikliklerimizi, eleştirmeden göstermek.
Seçilen  iyileştirme konusunun okul  için önem derecesi:
Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. İnsanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır.
 Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara yolculuk ederiz; hiç tanımadığımız evlere misafir olur, yeni arkadaşlıklar kurar, bazen hüzünlerimizi bazen neşemizi bu yeni arkadaşlarla paylaşırız. Tarihin sayfalarında koşar adım dolaşır; destanlara, trajedilere tanıklık ederiz. Geçmişin elem verici olaylarını değiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz.
 
Bunların hepsini yapmak kitaplarla, okumayla olur. Ancak Türk milleti olarak nedense okumuyoruz. Yapılan araştırmalar bu gerçeği çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bir Japon yılda 25 kitap okuyor, bir İsveçli yılda 10 kitap okuyor, bir Fransız yılda 7 kitap okuyor. Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okuyor.
Peki, niçin az okuyoruz?
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1993 yılında yaptırdığı bir ankete göre insanımızın okumama sebepleri oran olarak şöyledir:
1-Kitap okuma alışkanlığının olmaması: % 50,2
2-Yeterince zaman bulunamaması: % 16,6
3-Boş zamanlarında yoğun olması: % 10,6
4-Tv, video ve sinemanın tercih edilmesi: % 10,5
5-Kitap fiyatlarının yüksek olması: % 4,6
6-Dersleri sebebiyle okuyamama: % 3,4
7-Diğer sebepler: % 1,9
8-Cevap yok: % 2,27
 
Hâlbuki 21. yüzyıla, bilgi çağına girerken, eğer Türk toplumu dünya üzerinde iyi, güzel bir yer edinmek istiyorsa, okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak tartışmak, sorgulamak ve eleştirmek ve bilim üretmek zorundadır. Ancak bunları gerçekleştirdiği zaman gelişecek, çağdaşlaşacak ve yeryüzünde tekrar ecdadına lâyık olduğu yeri alacaktır.
 
Sonuç olarak, eğer yaradılış nedenini bilmek, üç boyutlu dünyanın dördüncü boyutunu görmek, madde âleminden sıyrılıp manevi âleme ulaşmak; iyiliği, güzelliği, doğruluğu keşfetmek; Karanlığın ürkütücülüğünden, ayazından kurtulup aydınlığın içini serinleten sahillerinde yürümek ancak okumakla mümkündür.
 
Bu amaçlarla okulumuzda Kitap Okumayı Geliştirme Ekibi, kurulmasına karar verilmiştir. Ekip üyeleri gönüllü çalışanların katılımlarıyla değişerek, varlığını ve amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.
Proje Ekibinin  Görev Tanımı :
Projenin tanımı ve hedefleri doğrultusunda görev dağılımı yapmak; plan ve programlar düzenleyerek projenin en üst düzeyde gerçekleşmesi için takım ruhu ile çalışmak; proje ile ilgili toplantı günleri ve toplantı gündemleri belirlemek, proje kapsamında yapılan kitap okuma etkinliklerini denetlemek, değerlendirmek ve başarılı olanları ödüllendirmek; mahalli yazılı basın ile iletişim kurarak projenin gündemde kalmasını, sosyal etki olarak toplumda da kitap okuma ilgisi uyandırmak gibi iş ve işlemler.
 
Projenin Başlama Tarihi Ve Süresi :
 
Projenin Uygulanışı Ve Aşamaları:        
1- Sınıf kitaplıklarının oluşturulması
2- Her öğrenci için etkinlik (özet form ) dosyalarının hazırlanması ve takibi. ( EK: 1)
3- (PROJE KOMİSYONUNA) sunulması.
4- Proje ekibinin ayda bir kez düzenli olmak üzere ve ihtiyaç duyuldukça toplanması
5- Proje kapsamında okuma çalışmaları ile ilgili olarak her ay başarılı olan öğrencileri ödüllendirmelerinin sağlanması.

6-Proje uygulamaları sonunda tüm okullarda yapılan kitap okuma etkinlikleri proje ekibi, Okul yöneticileri ve sınıf öğretmenleri marifetiyle değerlendirilerek bu etkinliklerde en çok başarılı olan öğrenciler aşağıdaki şekilde ödüllendirileceklerdir. (Ödüllendirme öğrencilerin okuldaki ders başarılarına göre değil; tamamen kitap okuma projesi kapsamında, kitap okuma etkinliklerinde gösterecekleri başarıya göre yapılacaktır)

7.Proje sonuç bildirgesinin hazırlanması ve duyurulması. ( Proje ekibi tarafından hazırlanacak )
 Projenin Beklenen Yararları :     
Projeden beklenen yararlar başlangıçta sıralanan hedeflere ulaşarak;
1-Okulumuzun güncellenmiş kitaplığa sahip olması
2-Topluma okuyan, anlayan ve yazan bireyler kazandırmak,
3-Öğrencilerin okul / ders başarıları durumlarına katkıda bulunmak,
4-Öğrencilerin boş zamanlarını yararlı, etkili ve verimli değerlendirmelerini sağlamak,
5-Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal ve psiko-motor yetilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
6-Topluma edilgen değil etkin bireyler kazandırmak,
7-Öğrencileri zararlı ortamlardan ve davranışlardan uzaklaştırmak,
8-Öğrencilere değer verme, sevme, anlayış geliştirme, empati kurma, uyma duygularını kazandırmakla beraber onlara,  iletişim kurma, eleştirme ve yargılama davranış biçimlerini de kazandırmak,
9-Öğrencilerde araştırma, eleştirme ve sorun çözme yetileri geliştirmek,
10-Öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını kavratmak,
11- Öğrencilerde, öğretmenlerde ve okul yöneticilerinde ayda en az 1 (bir) kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.
 
Ödüllendirmede Esas Alınacak Kriterler
1-     Özet formunda yer alan aşağıdaki başlıklar değerlendirme kriterlerini oluşturacak ve;
a)      Kitabın adı ………………………………….  (2 puan)
b)      Yazarın adı …………………………………  (2 puan)
c)      Basım yılı ………………………………….   .(2 puan)
d)      Sayfa sayısı ………………………………… (Her 10 Sayfa 1 puan)
e)      Kitabın türü …………………………………  (2 puan)
f)        Ana tema …………………………………... (10 puan)
g)      Kitap hakkında görüş ve öneriler………….. (10 puan)
h)      Kitabın Özeti………………………………     (30 puan)   
·        Öykünün kahramanları
·        Olayın geçtiği yer ve zaman
·        En beğenilen karakter
·        Kitaptan ne anladım
·        Kitaptan ne kazandım
·        Arkadaşlarımda tavsiye ederim. Çünkü:
·        Kısa bir özet
i)        Kitap özetinin sunumu                                (12 Puan)
Not: PUANLAMA HER KİTAP İÇİN AYRI AYRI YAPILACAKTIR
 
 
Proje Başarısının Değerlendirilmesi:
Proje başarısının değerlendirilmesi, projeden beklenen yararlar kapsamında yine proje kapsamındaki tüm öğrencilerden seçilecek değerlendirme grubuyla yapılacak;
1-Anket çalışmalarıyla,
2-Mülakat çalışmalarıyla elde edilecek verilerle sağlanacaktır.
 
*Problemin (İyileştirme Konusunun ) Tanımı ve Analizi:
2009-2010 Eğitim- Öğretim yılı için “ Kitap Okumayı Geliştirme Ekibi ” yaptığı ilk toplantıda yayımlanan  “Okumaya Ne Kadar Zaman Ayırıyorsunuz Anketi” sonuçlarından ve genel olarak öğrencilerin durumlarının gözlemlenmesinden faydalanmış ve okulumuzda “Kitap Okuyoruz Projesi” nin uygulanmasına karar vermiş ve Kitap okumanın önündeki engelleri inceleyerek,   problemin tanımlanması, problemin boyutunun ortaya konması, hedefin belirlenmesi ve analizi ve çözümünde Planla- Uygula- Kontrol et- Önlem al ( PUKÖ) döngüsünden yararlanmışlardır, beyin fırtınası yöntemiyle de problemin ortaya çıkmasındaki etkenleri sebep –sonuç (Balık Kılçığı ) diyagramı yardımıyla aşağıdaki gibi tespit etmişlerdir.
 
Okumaya ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
Hergün Okurum
23
Haftada 1 Saat Kadar
48
Aklıma Geldikçe
16
Diğer
8
 
Yukarda da görüldüğü gibi kitap okumayla ilgili olarak bir sorun  tespit edilmiştir. Bu anlamda  oluşturulan oluşturulan “ Kitap Okuyoruz Ekibi ” tespit edilen sorunların giderilmesi  ve iyileştirilmesi çalışmalarına  başlamıştır
 
 
Tablo 1: Sebep- Sonuç (Balık kılçığı ) Diyagramı
 Arkadaş
   Aile        baskısı
 
Tablo 1 Balık Kılçığı
Çevrenin baskısı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              
Kitap
Okuma
Alışkanlığı
yok
ve yetersiz
Ailenin kitaba ilgi duymaması ve kitap okuma konusunda ısrarcı olmaması
 
Çevrede kitap okuma konusunda örnek olacak kişilerin bulunmaması
Okumanın popüleritesinin olmaması
Arkadaşını örnek alma
Okumak sıkıcı geliyor
Kitap almak istemiyor, internete gitmek daha cazip geliyor
Kitap okumanın önemini kavrayamamış
 
Dünyadaki okuma oranlarını bilmiyor
Öğrenci
 
 
 
 
 
 *Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti:
Başkan – Okul Müdürü                     :ABDÜLHALİM KAYA
Edebiyat Öğretmeni                          :N.ÖPÇÜN
Coğrafya Öğretmeni                          :A.EMİR
İngilizce Öğretmeni                             :Z.TEKEOĞLU
Beden Eğitimi  Öğretmeni                   :H.BALCI
Okul Öğrenci Temsilcisi Başkanı         :
 
 
Katılımlarıyla yapılan toplantılarda; “Okumaya Ne Kadar Zaman Ayırıyorsunuz Anketi” sonuçları incelenmiş ve genel olarak öğrencilerin kişisel durumları  gözlemlenmiş çalışma stratejisi  belirlenmiştir. Beyin fırtınası yöntemi ile ekip, problemin çözümünde hangi yöntemlerin daha uygun olacağını düşünmüş ve nasıl –nasıl ağaç diyagramıyla problemin çözüm aşamalarını tespit etmiştir.
 
*Ekibin  Adı- Vizyonu- Misyonu:
Ekibin Adı: Kitap Okumama Alışkanlığını Geliştirme Ekibi
Ekibin vizyonu: Öğrencilerde ve öğretmenlerde okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak, dilini güzel konuşup yazan bireyler yetiştirmek
Ekibin misyonu: Kitap Okuyoruz Mutlu Oluyoruz
 
Tablo2: Nasıl –Nasıl Ağaç Diyagramı
 
 

 
Kitap okuma alışkanlığı ve zevki kazandırılmalıdır
Kitap Okuma Kampanyasını organize edebilecek ekip üyelerinin seçimini yaparak
Uygun bir okuma programı yaparak
Kitap Okuma safhasındaki ortam ve mekanlarını uygun hale getirerek
100 Temel eseri temel alarak
Zaman zaman beyin fırtınası yaparak
İkinci dönem boyunca okumaya devam etmek
Okuma Projesine ödül koymak
Teknolojiden faydalanarak
Isı, ışık,düzen ve sessizliği sağlayarak
Sınıf kitaplıkları oluşturularak
Öğretmenlerin de katılımıyla birlikte kitap okuyarak
               
                                                    
 
Probleme ilişkin engel ve önlemleri ortaya koyarak; bu çalışmayla ilgili mevcut imkanlarımız göz önüne alındığında hangi zorluklarla karşılaşabileceğimiz düşünülmüştür. Bunların önceden tespit edilerek  gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik beyin fırtınası yapılarak engeller ve bunlara karşı alınabilecek önlemler aşağıdaki gibi ortaya konmuştur.
 
 
 
 
 
 
Tablo 3: Engel ve önlemlerin
ortaya konması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENGEL
 
                            Kitap Okuma Zevk ve Alışkanlığının olmaması
 
 
 
 
 

 
                       Ergenlik sorunlarıyla boğuştuğu bir dönemde, kitaptan ve okumadan uzak bir toplumda  yaşıyor olması, okumanın kendine kazandıracağı bilgi ve vizyonun farkında olamaması
 
 
 
 
 

 
                          Gelecekle ilgili hayal ve hedeflerinin olmaması, aile, çevre ve arkadaş baskısı
 
 
 
 
 
 
ÖNLEM
      Öğrencinin okuma alışkanlığı kazanması
      Öğrencinin kitap sevgisi kazanması
      Kitap almaya teşvik edilmesi
      Kitap ve okumanın önemiyle ilgili afişler hazırlanması
      Okuma Projesine ödül koymak
      Belirtilen saatte mutlaka okuma çalışmasına başlamak
      “Her öğrencinin bir kütüphanesi olsun” kampanyası yapmak
 
 
 
*Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme: 
             KİTAP OKUMAYI GELİŞTİRME GRUBU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA PLANI
                                                                                                                                            (Tablo 4)
Sıra Nu:
Yapılacak Faaliyet
Sonuç
1
Rehberlik derslerinin 15 dakikasının kitap okumaya ayrılması
 
2
Haftada birgün 45 dakikanın ortak okuma saati olması
 
3
Lise 1. sınıflarda Tanıtım ve Yönlendirme Dersinin haftalık 15 dakikasının okuma zamanı olarak kullanılması
 
4
Lise 2.sınıflarda (SOS ve TM) sınıflarında Dil ve Anlatın ve Türk Edebiyatı derslerinin haftalık 15 dakikasının okuma saati olarak kullanılması
 
5
Lise 3.sınıflarda (SOS ve TM) sınıflarında Dil ve Anlatım dersinin haftada bir saati, Türk Edebiyatı dersinin 15 dakikası okuma saati olarak kullanılması
 
6
Lise 1. sınıflar ve Lise 2. ve 3. sınıflarda (FB) Türk Edebiyatı dersinin haftalık 15 dakikasının okuma saati olarak kullanılması
 
 
 
N. ÖPÇÜN         Z.TEKEOĞLU           H.BALCI            A. EMİR
 
 
 
 
 
http://www.4shared.com/get/ho_XFsAI/KTAP_OKUMAYI_GELTRME_EKB_OGYE.html
Bugüne kadar 160976 ziyaretçi (342713 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=