Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
OGYE Çalışma Raporu

 

 

İli :ISPARTA      İlçesi :MERKEZ         Okul Adı :SİDRE 2000 İLKÖĞRETİM OKULU

 

OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 

Kurum Adı/Kodu

Sidre 2000 İÖO

832365

Alt Tür Adı

 

Bağlı Olduğu Gn Md.lük

İlköğretim

 

Öğretim Şekli

Normal

Adres

Sidre 2000 İlköğretim Okulu

                                   İSPARTA

Hizmete Giriş Tarihi

2000

Tel. ve Faks

0(246)242.0777

 

Alan ve Bölüm Adları

 

Elektronik posta

sidreioo@hotmail.com

 

Personel Sayıları ve Alanları

Web Sayfa Adresi

http://sidre.isparta.gov.tr

 

Unvanları

Erkek

     

Kadın

Okul Bina Donanım Bilgileri

Yönetici

      2

    -

Derslik sayıları (Kullanılan, kullanılmayan)

 

               24

 

Ana Sınıfı, Okul Öncesi Öğretmeni

 

      -

 

 

     1

Ana sınıfı olarak kullanılan derslik sayısı

 

                1

 

Sınıf Öğretmeni

 

       8

 

      3

Branş Öğretmeni

 

       7

 

      3

Laboratuar sayısı

 

                 1

 

Rehber Öğretmen

 

       -

 

Kütüphane

                 1

 

Memur

       -

 

Büro/Oda, Bilgisayar sayısı

                  5

                 18

 

Hizmetli

 

       3

 

 

Toplam

      20

     7

 

Şube Sayıları : Ana Sınıfı:1  1.Sın.:2

1.Sın.:2    3.Sın:2  4.Sın:2   5.Sın:2

6.Sın:2     7.Sın:2  8.Sın:2

 

Toplam=17 Şube

Öğrenci Bilgileri

Özellik

Erkek

Kız

Toplam

Yeni Kayıt

     31

       24

         55

Devam Eden

    247

     218

       465

Mezun

     22

       26

         48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİDRE 2000 İLKÖĞRETİM OKULU

YIL SONU OKUL GELİŞİM RAPORU

 

1- OKULUN FİZİKİ KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK

A-Yapılan Çalışmalar

a- Okul bahçesi arka ihata duvarı tamiratı yapıldı.

b-Okulumuza yeni arsa alımı için Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak okulumuza yeni arsa kazandırıldı.

c-Bilgi teknoloji sınıfındaki bilgisayarların bakımları yaptırıldı.

d- İdari işlerde kullanmak üzere bilgisayar ve yazıcı okulumuza kazandırıldı.

e-Okulumuzun yeni web sayfası yapıldı.

B-Çalışmadan Beklenen Faydalar

a-Öğrencilerimizin spor ve sportif faaliyetler yaparak kötü uğraşlardan uzak durmaları sağlandı.

b-Okulumuza gelen öğrencileri motive etmek.

c-Öğrencilerin teknoloji ile daha fazla ilgilenmelerini sağlamak.

d-Okulumuzun daha iyi tanınmasını sağlamak.

C-Yapılan çalışmalarda kullanılan kaynaklar.

a-İl Belediye Köynaklara

b-İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

c-Öğrenci velileri.

d-Öğretmen ve öğrenciler.

2- İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK

 A-Yapılan Çalışmalar

a-OGYE tarafından hazırlanan program dahilinde öğrenci velilerine rehberlik konulu seminer düzenlendi.

b-Öğretmenler arasında kaynaşmanın daha üst düzeyde olması için yemek ve toplantılar düzenlendi.

c-Rehber öğretmen yardımı ile öğrencilere problemlerini çözümde yardımcı olundu.

B-Çalışmadan Beklenen Faydalar

a-Anne-baba ve çocuklar arasında karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi hedeflendi.

b-Öğrencilerin okulda başarılı olmaları için plan çalışmanın önemi üzerinde durulmuştur.

C-Yapılan çalışmalarda kullanılan kaynaklar.

a-Rehberlik ve Araştırma Merkezi

b-Okul İdaresi ve öğretmenler.

c-Rehber Öğretmen

3- EĞİTİM ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK

A-Yapılan Çalışmalar

a-Öğrencileri sınavlara hazırlamak amacıyla yıl boyunca 7 deneme sınavı yapıldı.

b-Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerinde yardımcı olmak amacıyla bilgisayar laboratuarı ve okulumuz kütüphanesi mesai saatleri dışındada açık bulunduruldu.

c-Teknoloji araçları derslerin işlenişinde kullandırıldı.

d-Başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

e-Mezun olacak öğrencilerimize il içi ve il dışı meslek liselerini tanıtım gezileri düzenlendi.

f-Yöneltme yönergesine göre öğrencilerimize anketler uygulanmış, birebir görüşmeler yaparak öğrenciler hakkında bilgi edinilmiştir.

g-Öğrenmede güçlük çeken öğrencilerle birebir ilgilenildi.

h-Verimli ders çalışma ile ilgili öğrencilere bilgiler verildi.

B-Çalışmadan Beklenen Faydalar

a-Öğrencilerin teknolojik gelişmelerden haberdar olarak ders başarılarının artması sağlandı.

b-Yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlandı.

C-Yapılan çalışmalarda kullanılan kaynaklar.

a-Öğrenci velileri

b-Milli Eğitim Müdürlüğü

b-Okul idaresi ve öğretmenler.

4- OKUL-VELİ, OKUL-ÇEVRE, OKUL-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE     YÖNELİK OLARAK

A-Yapılan Çalışmalar

a-Öğrenci velilerine Rehberlik Araştırma Merkezi ile iletişim kurarak konferans düzenlendi.

b-Okulumuz web sayfası güncellemeleri zamanında yapılarak velilerin okuldaki gelişmeleri ve yapılan faaliyetleri tanımaları sağlandı.

c-Okulda toplu olarak ve sınıf öğretmenleri veli toplantılarını yaptılar.

d-Okul gecesi ve sergi düzenlenildi.

B-Çalışmadan Beklenen Faydalar

a-Öğrenci velileri ile daha yakın bir ilişki içinde olarak öğrenci problemlerine zamanında çözüm bulabilmek.

b-Öğrenci velilerinin okulu daha iyi tanımalarını sağlamak.

c-Öğrencileri hayata hazırlamak.

d-Okul gecesi düzenleyerek öğrenci velilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmaları izlemeleri sağlandı.

C-Yapılan çalışmalarda kullanılan kaynaklar.

a-Rehberlik Araştırma Merkezi.

b-Okul İdareci ve öğretmenleri.

5- OKUL YÖNETİMİNİN VE OKULUN KURUMSAL GELİŞİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK.

A-Yapılan Çalışmalar

a-Olumlu çalışmaları görülen öğretmenler ödüllendirildi.

b-Okulun teknolojik araç ve gereçleri temin edilerek derslerde kullandırılması sağlandı.

c-Okulun fiziki yapısı ile ilgili olumsuzlukları zamanında giderilmeye çalışıldı.

d-Okulun web sayfası hazırlandı , zamanında güncellemeler yapılarak internet ortamında okuldaki faaliyetlerin ve başarıların duyurulması sağlandı.

e-Öğretmenlere teknolojiyi daha iyi kullanmaları için seminer çalışmaları düzenlenildi.

f-Yapılacak işlerle ilgili kararların alınmasında öğretmenler, okul aile birliği,veliler ve mahalle muhtarı ile toplantılar yapılarak ortak kararlar alındı.

B-Çalışmadan Beklenen Faydalar

a-Okulumuzda eğitim öğretim seviyesine daha üst seviyeye çıkartmak.

b-Öğrenci ve öğrenci velilerinin okula olan ilgilerini arttırmak

c-Öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim öğretim yapmalarını sağlamak.

d-Öğretmen ve öğrencilerin teknolojiden daha fazla faydalanmalarını sağlamak.

C-Yapılan çalışmalarda kullanılan kaynaklar.

a-Okulumuz öğretmenleri.

b-Milli Eğitim Müdürlüğü

c-Öğrenci velileri.

O G Y E   G E L İ Ş İ M    Y Ö N E T İ M    E K İ B İ

 

1-Fehmi YÜKSEL                  Okul Müdürü           ………………………….

2-Muhammet DÜDEN           Müdür Yardımcısı    ………………………….

3-Mustafa UYSAL                 Öğretmen                  ………………………….

4-Sıdıka KAYA                      Öğretmen                 ………………………….

5-Mehmet YİĞİT                   Destek Personeli      ………………………….

6-Gülsüm YİĞİT                    Veli Temsilcisi          ………………………….

7-Ayşenur ÇETİN                  Öğrenci Temsilcisi    ………………………….

8-Berrin YÜKSEL                  Okul Aile Bir.Bşk    ………………………….

9-Gülnihal DOĞRUL             Sınıflar Veli Temsilcisi      ……………………

10-Süleyman KILINÇ            Mahalle Muhtarı       …………………………..

 

                                                                                                         

                                                                                                          TASDİK OLUNUR

                                                                                                                15.06.2005

 

                                                                                                            Fehmi YÜKSEL

                                                                                                             Okul Müdürü


Bugüne kadar 160977 ziyaretçi (342724 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=