Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları

 

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE), MLO'Iarda yapılacak çalışmalar için çeşitli önerilerde bulunacak bir danışma komisyonu değildir. (OGYE) okul müdürünün liderliğinde çalışarak okulun gelişimini planlayan, planlanan çalışmaları uygulayan, çalışmalarda gerekli okul içi ve dışı koordinasyonunu ve organizasyonunu yürüten, bir çalışma grubudur.

OGYE, aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirecektir.

1. OGYE, okul gelişim planı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder,

2. Bakanlık kanalıyla gönderilen ödenekler,okulda

düzenlenen kermes, fuar gibi etkinliklerden elde edilen gelir, veli desteği, hayırsever vatandaşların katkısı, okul çevresindeki kuruluşların yardımları gibi çeşitli yollarla sağlanan mali kaynakları kullanarak "Okul Bütçesi"ni hazırlar ve yönetir.   Okulun gelirlerinin, okulun gelişimine en fazla katkıda bulunacak alanlarda kullanılabilmesi için gerekli planlamaları yapar. Okulun parasal kaynaklarının kullanımında yapılan harcamalar konusunda okul toplumunu ve velileri bilgilendirir,

3. OGYE, Okul Gelişim Planı'nı hazırlar ve bu planı uygular,

4. OGYE, okul gelişim sürecinde yer alacak olan alt "Çalışma Grupları"nı kurar, bu grupları planlama süreci ile ilgili olarak bilgilendirir ve çalışmalarına rehberlik eder,

5. Okulun mevcut durumunun belirlenmesi için gerekli bilgileri toplar ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını belirler,

6. Planlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları (diğer MLO'lar) ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur,

7. "Okul Gelişim Süreci" ile ilgili olarak okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirir. Bu amaçla; çeşitli toplantı, panel, seminer vb. düzenler,

8. "İhtiyaç Analizi" için anketler uygular, görüşmeler yapar, anket ve görüşme formlarını değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını okul personeline, velilere ve öğrencilere duyurur,

9. İhtiyaç analizi ile belirlenen konular arasından, ilgili öğretim yılının okul gelişimi için öncelik taşıyanları belirler,

10. Çalışma gruplarının planlama ve uygulamalarını organize eder ve her çalışma grubunun hazırladığı "Çalışma Planları'nı" esas alarak okulun o öğretim yılında uygulayacağı "Yıllık Okul Gelişim Planı'nı" hazırlar,

11. Çalışma gruplarının gerçekleştirecekleri çalışmaları koordine eder,

12. Okul Gelişim Planı doğrultusunda gerçekleştirilen

çalışmaların "Biçimlendirici Değerlendirmesini" yapar ve alınan sonuçlar doğrultusunda plân üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar,

13. Düzeltilmiş Okul Gelişim Planı'nın öğretim yılı sonunda "Son Değerlendirmesini " yapar. Gerçekleştirilemeyen hedefler, nedenleri ile belirlenir ve değerlendirme sonuçları bir sonraki yılın gelişim plânının hazırlanmasında dikkate alınır,

14. Okul Gelişim Raporu'nu hazırlar. Raporu okul toplumunun bilgilendirilmesine sunar ve öğretim yılını izleyen Temmuz ayı içinde EARGED Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuar Okulları Şubesi'ne ulaşacak şekilde gönderir,

15. Okul personelinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve Bakanlık ilgili birimlerine bildirir,

16. Okul personelinin ihtiyaçlarına yönelik olarak okulda hizmetiçi eğitim (kurs, seminer, toplantı vb.) çalışmaların organizasyonunu yapar.


Bugüne kadar 160977 ziyaretçi (342719 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=