Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
Ekip Raporu

 

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
75.YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
SENE SONU EKİP RAPORU
 
 

 

İl/ İlçe: Antalya / Manavgat             Okul Adı:75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Adres:Örnek Mahallesi 1528.Sokak           Telefon: 0242 742 77 06   Faksı: 0242 742 87 84
Web Adresi:www.manavgat75yilcumhuriyet.k12.tr
Okul Müdürünün( OGYE Başkanının) Adı Soyadı: Mehmet Ali MİNNETOĞLU
Telefon: Ev:0242 746 77 67              GSM: 0505 865 80 80 - 0537 452 78 79 - 0543 23579 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

İletişim Kurulacak Kişinin Adı Soyadı:                 Projeden Sorumlu Müdür Yard. Cemil ÖZ
Telefonu:Ev: 0 242 742 21 05                                Cep: 0544 746 68 13
E- posta Adresi:                                          
Ekibin Adı:   Okulun Fiziki Kaynaklarını Geliştirme ve Teknolojiyi Etkin Kullanma Ekibi
Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı:  
                        Mehmet Ali MİNNETOĞLU ( Okul Müdürü)
                        Cemil ÖZ ( Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı- Ekip Lideri)
                        Mehmet DEMİR ( Okul Temsilcisi)
                        İsmail POTUK(Rehberlik ve Psikolojik Danışman)
Erdal ÜNAL(Rehberlik ve Psikolojik Danışman)
                        Nurcan ÖZTÜRK (Matematik Öğretmeni)
                        Filiz ALTINDAL(Matematik Öğretmeni)
                        Nesim İLHAN (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)
                        Gülgün BEDİR (Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni)
                        Mustafa ÖZGÜR (Sınıf Öğretmeni)
                        Hasan Uğur VURAL (Almanca Öğretmeni)
                        Sevilay   AKKAYA (Bilgisayar Öğretmeni)
                        Murat AK ( Öğrenci Velisi ve Okul Aile Birliği )
Ekibin Yaptığı Çalışmanın Adı:Okulun Fiziki Yapısını Düzenleme ve Teknolojiyi
Geliştirme.       
Seçilen İyileştirme Konusunun Okul İçin Önem Derecesi:
             Okulumuzun Vizyon - Misyon - İlkeleri ve gelişen teknolojiyi göz önünde bulundurduğumuzda ;   öğrencilerimizin daha bilgili ,becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için teknolojinin bütün eğitim alanlarına yayılarak etkin bir biçimde kullanılmasınısağlamak.
           
*Problemin (İyileştirme Konusunun ) Tanımı ve Analizi:
Okulun Fiziki Yapısını Düzenleme ve Teknolojiyi Geliştirme .
Okulun 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca   fiziki yapısının düzenlenmesi, daha önce oluşturulan branş sınıflarının ve diğer sınıfların teknolojik donanımının günümüz şartlarına uygun düzenlenmesi
·         İkinci kademe branşlara göre sınıfların düzenlenmesi.
·         Sınıfların   teknolojik donanımının sağlanması.(Bütün sınıflara projeksiyon aleti ve bilgisayar alınması)
·         Okul internet sitesinin kurulması ve etkin hale getirilmesi
·         Okul bilgisayar odasının öğrencilerin ve velilerin kullanımına açılması.
·         Tiyatro  ve konferans salonunun düzenlenmesi.
·         Okul Atatürk Köşesinin oluşturulması.
·         Okul Şeref Köşesinin oluşturulması.
·         Okul tabela ve levhalarının yenilenmesi.
·         Okulda güvenlik sistemi oluşturulması
 
 
Manavgat ‘ın en seçkin okulu olmak için ilçede ilk olarak ikinci kademede branş sınıflarına geçtik. Böylelikle branş öğretmenleri tüm donanımlarını sağlayarak eğitimde kaliteyi arttırmada ciddi bir adım atmış oldular.
      Yine Manavgat ‘ta ilk olarak birinci kademede başlatılan akılı tahta yöntemiyle çocuklarımıza daha iyi eğitim verilmesini sağladık.
      Okul internet sitesi güncellenerek etkin hale getirildi.
İlçede yine bir ilki gerçekleştirdik ve okul   bilgisayar laboratuarını ders dışında ve hafta sonlarında veliler ve öğrencilerimizin kullanımına açtık.
Öğrencilerimizin tiyatro ve görsel sanatlar konusunda faaliyetlerde bulunup kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla okulumuzda ses yalıtımı ve ışık düzeni olan bir tiyatro salonu oluşturuldu.  
Okulumuzun açılmasından bu yana kullanılan Atatürk Köşesi yenilendi. Sentetik alçı, polyester, Atatürk maskı, bakır, boya, dijital baskı kullanılarak İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabenin de bulunduğu Atatürk Köşesi yapıldı.
İl ve ilçe çapında yapılan yarışmalarda (Futbol,voleybol,bilgi,halk oyunları v.s) alınan ödüllerin sergilendiği şeref köşesi dizayn edildi.
Okulumuzun güvenliğini sağlamak amacıyla ders saati süresince görev yapan bir özel güvenlikçi ve buna bağlı olarak tüm okul binası kapsamında elektronik bir güvenlik sistemi kurulmuştur. Bu sayede okulumuzun güvenliği tam anlamıyla sağlanmıştır.         
 
*Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti:
                        Mehmet Ali MİNNETOĞLU ( Okul Müdürü)
                        Cemil ÖZ ( Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı- Ekip Lideri)
                        Mehmet DEMİR ( Okul Temsilcisi)
                        İsmail POTUK(Rehberlik ve Psikolojik Danışman)
Erdal ÜNAL(Rehberlik ve Psikolojik Danışman)
                        Nurcan ÖZTÜRK (Matematik Öğretmeni)
                        Filiz ALTINDAL(Matematik Öğretmeni)
                        Nesim İLHAN (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)
                        Gülgün BEDİR (Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni)
                        Mustafa ÖZGÜR (Sınıf Öğretmeni)
                        Hasan Uğur VURAL (Almanca Öğretmeni)
                        Sevilay   AKKAYA  (Bilgisayar Öğretmeni)
                        Murat AK ( Öğrenci Velisi ve Okul Aile Birliği Başkanı)
                        Onat ÖZER (Öğrenci Temsilci Başkanı)
 
                        Yukarıda isimleri belirtilen ekip üyelerinin katılımlarıyla yapılan toplantılarda; 2006- 2007 eğitim- öğretim yılı içinde veli, öğrenci , öğretmen ve idarecilerimize uyguladığımız anket sonuçları incelenmiş, çalışma stratejisi belirlenmiştir. Beyin fırtınası yöntemi ile problemin çözüm aşamaları tespit edilmiştir.
*Ekibin Adı- Vizyonu- Misyonu:
Ekibin Adı: Okulun Fiziki Kaynaklarını Geliştirme ve Teknolojiyi Etkin Kullanma Ekibi
                                      VİZYONUMUZ
 
Okulumuzda öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul ederek; öğrenme için her türlü fırsatı vererek ; öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetişmelerini; eleştirel düşünce, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmalarını, geliştirmelerini ve bir eser ortaya koymalarını, hayata ve üst öğrenime hazırlanmalarını   sağlayarak; ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak,tüm potansiyellerini bütüncül bir yaklaşımla hayat için kullanan mutlu, çevreci bireyler yetiştirmektir.
 
MİSYONUMUZ
Biz, bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21.yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.
            Biz, öğrenciyi toplum içindeki rollerini yapan , başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek için varız.
Biz, öğrencilerimizin bir bütün olarak zihinsel, duygusal, bedensel potansiyellerini tüm insanlık için sağlıklı kullanabilen; milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan; diline kültürüne, bayrağına, vatanına değer vermeyi ve bunları korumayı ilke edinen demokratik, çağdaş, laik eğitim hizmetleri sunmak için varız.
 
 
İLKELERİMİZ
           
1-Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir. Öğrenme bir tutkudur. Bütün öğrenciler öğrenebilir. “Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretilemeyen öğrenci vardır.’’ bilinciyle hareket ederiz. Öğrenmekten keyif almalarını sağlarız.
2-Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluşturur. Öğrencilerimizin tüm potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlayacak fırsatlar oluştururuz.
3-Biz. Öğrencilerimizi biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak ve değişimin hem öznesi hem de nesnesi olarak ele alırız. Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayan, mutlu bireyler olmaları için çaba harcarız.
4-Öğrencilerimizin kendisiyle, toplumsal çevresiyle, doğa ile barışık olmasını sağlayarak; kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetişmeleri için çalışırız.
5-Atatürk İlke ve İnkılaplarını hayata geçirmek için öncelikle çalışırız.
6-Biz, birbirimizi öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz..
7-Biz, öğrencilerimizin başarısını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız. Öğrenci bizim önceliğimiz ve geleceğimizdir.
8-Biz, öğrencilerimizin gündelik yaşamında gereksinim duyulan temel bilgiler ve yaşam becerileri ile çağın gerektirdiği donanıma sahip olmaları için uğraş veririz.
9-Biz birbirimize ve kendimize güveniriz. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.  
10-Okulumuzda her faaliyet sevgiye dayanır. Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar onları koruyup gözetiriz.
11-İnsanlarla olan ilişkilerimizde hoşgörüyü esas alırız. Çalışanları tanır, yetenekleri geliştirir fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz, başarılarını taktir eder ve   destek oluruz.
12-Doğruluk, dürüstlük ve ahlaklılık temel ilkelerimizdendir. İnsan yaşamını bir değer olarak kabul eder ve insan haklarına saygı duyarız.
13-Çevre bilinci oluşturmak, çevreyi korumak, temel ilkelerimizdendir.
14-Aldığımız kararların gereğini yerine mutlaka getiririz.
 
 Okulumuzun yukarıda belirtilen vizyon, misyon , ilkelerini ve çalışma konumuzu göz önüne aldığımızda ekibimizin vizyon ve misyonu aşağıdaki gibidir:
 
Ekip Vizyonumuz :Gelişen ve değişen dünyada teknolojiyi göz önünde bulundurduğumuzda ; öğrencilerimizin daha bilgili ,becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için teknolojinin bütün eğitim alanlarına yayılarak etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak. ve elimizdeki imkanlar doğrultusunda okulumuzun fiziksel şartlarının en iyi düzeyde iyileştirmek
Ekip Misyonumuz: Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetişmeleri, eleştirel düşünce, problem çözme, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmaları, hayata ve üst öğrenim kurumlarına hazırlanmaları için uygun fiziki ortamları ve gelişen teknolojiyi onlara sunmak için varız.
           Çalışmalarımızın yapılacağı 2006-2007 Eğitim öğretim yılı boyunca bize ve 2007-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık süreçte yeniden oluşturulan çalışma gruplarına projeden sorumlu müdür yardımcısı olarak liderlik yapması için oy birliğiyle Müdür Yardımcımız Cemil Öz’ü seçtik. Okulumuzda daha kaliteli bir eğitim yapılabilmesi için okulumuzun fiziksel şartlarının daha iyi hale getirilebileceği yapılan bir dizi anket ve okulumuzun SWOT analizi sonucu tespit edilmiştir.
Öğrencilerimize ,öğretmenlerimize ,idareci,destek personelimize ve velilerimize yaptığımız anket soruları aşağıdaki gibidir.
 
 
Öğrencilerimize;
·         Okulunuzda daha nitelikli bir eğitim-öğretim için hangi bilgiler ve beceriler size kazandırılmalıdır?
·         Size göre ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve becerileri kazanmanız için sınıfta nasıl bir öğretim olmalıdır?
 
·         Daha nitelikli bir eğitim-öğretim için okul idaresinden beklentileriniz nelerdir?
 
·         Daha nitelikli bir eğitim-öğretim için velileriniz neler yapmalıdır?
 
·         Okulunuzda sosyal ve kültürel faaliyetleri yeterli buluyor musunuz? Sizce bu konuda daha başka neler yapılabilir?
 
·         Okulumuzun geliştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi için yapılması gereken başka işler için görüş ve önerileriniz nelerdir?
 
İdareci ve öğretmenlerimize;
 • Son zamanlarda mesleğiniz ile ilgili olarak karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
 • Bu sorunların giderilmesi için neler yapılmalıdır?
 • Okulda daha nitelikli bir eğitim-öğretim için okul yönetimi neler yapmalıdır?
 • Okulda daha nitelikli bir eğitim-öğretim için öğretmenler neler yapmalıdır?
 • Okulda daha nitelikli bir eğitim-öğretim için veliler ile nasıl bir işbirliği yapmalıdır?
 • Okulda daha nitelikli bir eğitim-öğretim için Okul Aile Birliği  nasıl bir çalışma yapmalıdır?
 • 2006-2007 Eğitim- Öğretim Yılını kapsayan TKY çalışmalarında yapılması gereken işler için başka görüş ve önerileriniz nelerdir?
 • 2007-2010 arası Eğitim- Öğretim Yıllarını kapsayan TKY çalışmalarında yapılması gereken işler için başka görüş ve önerileriniz nelerdir?
 
Velilerimize;
 • Okul-veli işbirliğine yönelik herhangi bir çalışmaya doğrudan katıldınız mı? Katıldıysanız nedir?
 • Katkınızın yeterli olduğuna inanıyor musunuz? Eğer yeterli görmüyor iseniz bu katkı nasıl artırılabilir?
 • Okul kaynaklarının kullanımı konusunda yeterince bilgilendiriliyor musunuz? Sizce nasıl olmalıdır?
 • Eğitim-öğretimin geliştirmesinde okulun kaynaklarının verimli bir şekilde kullanıldığına inanıyor musunuz? Bu konuda neler yapılabilir?
 • Çocuğunuzun okuldaki gelişimi ile ilgili olarak okul yönetimi ve öğretmenlerden neler bekliyorsunuz?
 • Okul-veli işbirliğinin geliştirilmesi için neler yapılabilir?
 • Okulumuzun geliştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi için yapılması gereken başka işler için görüş ve önerileriniz nelerdir?
 
Öğrencilerimize ,öğretmenlerimize ,idareci,destek personelimize ve velilerimize yapılan bu anketler sonucunda ,yapılan toplantılarda; uyguladığımız anket sonuçları incelenmiş, çalışma stratejisi belirlenmiştir. Beyin fırtınası yöntemi ile problemin çözüm aşamaları tespit edilmiştir.
Gelişen teknolojiye uyum sağlamada ve zamanı etkin ve verimli kullanma konusunda ikinci kademede derslik sistemine geçilmiş, böylelikle öğretmen açısından da eğitimde daha verimli olmaya imkan sağlanmıştır. Oluşturulan sınıflara branşlar bazında gerekli araç gereçler sağlanarak öğrencilerimize bütün bilişsel alanlarına hitap edecek şekilde eğitim alabilecekleri bir eğitim ortamı sağlanmıştır. Okulumuz birinci kademede 13 derslikten 10 tanesinde tv, projeksiyon, bilgisayar, sistemi vardır. Bu sistemlerden 26 sınıfımız yararlanmaktadır.
2007-2010 yıllarını kapsayan önümüzdeki üç yıllık süreçte yeni seçilen “Okulumuza Teknolojiyi Kazandırma ve Teknolojiyi Etkin Kullanma Ekiplerinin hedefleri de okulumuzun bütün sınıflarının bilgisayarlı ve projeksiyonlu hale getirilmesidir. Matematik , Fen ve Teknoloji, Teknoloji ve Tasarım dersliklerinde internet bağlantılı bilgisayarlar öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur.
 
            İlçemiz okullarında ilk olarak okulumuz birinci kademede uygulanan akıllı tahta sistemi sayesinde çocuklarımız uygulamalı öğrenme fırsatını bulmuşlar ve tam öğrenme konusunda önemli bir adım atmışlardır. Uygulamalarımız ilçe çapında diğer okullara da örnek olmuş bu uygulama diğer okullardan gelen öğretmen arkadaşlardan da tam not almıştır.
 
            Güncellenen ve yenilenen internet sitemiz sayesinde velilerimiz ve öğrencilerimiz okulumuzda yapılan her türlü yenilik ve faaliyetten haberdar olma fırsatını bulmuşlardır. Ayrıca okulumuzun tüm bölümlerine internet ağı çekilmiştir. Okul binamız genelinde aktif hale getirilen internet   ağı sayesinde öğretmenlerimiz de çağın gereğinden istedikleri zaman faydalanma imkanına sahip olmuşlardır.
 
            2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında Bakanlığımızın okulumuzda açtığı   Bilgisayar laboratuarından bütün öğrencilerin ve isteyen velilerin faydalanabilmesi için hafta sonu ve hafta içi belirlenen zaman çizelgesine göre düzenleme yapılmıştır.
            Okulumuzun açılmasından bu yana yeterli düzeyde olmayan tiyatro ve konferans salonu ,okul kantininin de dışarı taşınması sayesinde açık olan duvarların ytong bloklarla örülmesiyle ses yalıtımlı ve ışık sistemli bir salon haline getirilmiş ve çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.
            Okulumuzda kullanılan Atatürk Köşesi yenilendi.Sentetik alçı ,polyester,Atatürk maskı,bakır,boya, dijital baskı kullanılarak İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabenin de bulunduğu Atatürk Köşesi yapıldı.Böylelikle görsel açıdan daha zengin hale getirildi.Bu yeni haliyle Atatürk Köşesi tüm velilerimiz tarafından çok beğenildi.
       İl ve ilçe çapında yapılan yarışmalarda (Futbol,voleybol,bilgi,halk oyunları v.s) alınan ödüllerin sergilendiği şeref köşesi dizayn edildi.Bu sayede okul ve öğrenci başarımız bu başarıyı ileriki yıllara taşıma konusunda diğer öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımıza örnek olmuştur.
 
      MEB Tabela Yönetmeliğindeki değişiklikler doğrultusunda  okulumuzun ön ve arka cephelerindeki okulumuzun adının bulunduğu levhalar değiştirilmiştir. Branşlara göre sınıf kapı girişlerine ve diğer bölümlerine belirtici levhalar konulmuştur.
 
      Okulumuzun güvenliğini sağlamak amacıyla ders saati süresince görev yapan bir özel güvenlikçi ve buna bağlı olarak tüm okul binası kapsamında elektronik bir güvenlik sistemi kurulmuştur. Bu sayede okulumuzun güvenliği tam anlamıyla sağlanmıştır.
    
      Okulumuzda eğitim-öğretimde kaliteyi arttırmada sorunların neler olduğu incelenerek , problemin tanımlanması, problemin boyutunun ortaya konması, hedefin belirlenmesi ,analizi ve çözümünde Planla- Uygula- Kontrol et- Önlem al ( PUKÖ) döngüsünden yararlanılmıştır.
 *Elde Edilen Sonuçlar :
Gelişen teknolojiye uyum sağlandı. Oluşturulan sınıflara branşlar bazında gerekli araç gereçler temin edilerek öğrencilerimize daha iyi bir eğitim-öğretim ortamı sağlandı.. Zamanı etkin ve verimli kullanma açısından eğitim öğretimde daha verimli olundu.
Projeksiyon, bilgisayar, sistemi ile görsel –işitsel sunumlarla öğrencilerimize bütün bilişsel alanlarına hitap edecek şekilde eğitim alabilecekleri bir eğitim ortamı sağlandı.
       Birinci kademede uygulanan akıllı tahta sistemi sayesinde çocuklarımız uygulamalı öğrenme fırsatını bulmuşlar ve tam öğrenme konusunda önemli bir adım atmışlardır.                    Uygulamalarımız ilçe çapında diğer okullara örnek olmuştur.
       Güncellenen ve yenilenen internet sitemiz (www.manavgat75yilcumhuriyet.k12.tr)
 sayesinde velilerimiz ve öğrencilerimiz okulumuzda yapılan her türlü yenilik ve faaliyetten haberdar olmaktadır.
       Okulumuzun tüm bölümlerine çekilen internet ağı   sayesinde öğretmenlerimiz   çağın gereğinden istedikleri zaman faydalanmaktadır.
      Bilgisayar laboratuarından bütün öğrenciler ve isteyen veliler faydalanabilmektedir. Böylece öğrencilerimiz internet kafelerde edinebilecekleri olumsuz davranışlardan korunmaktadır.
            Tiyatro ve konferans salonumuz yeni tasarım ve düzenlenmesi ile çok amaçlı olarak kullanılabilmektedir.
             Atatürk Köşesinin yenilenmesi ile okulumuzun giriş katı güzel bir görünüm kazandı. 
Alınan ödüllerin sergilendiği şeref köşesi okul ve öğrenci başarımızı ileriki yıllara taşıma konusunda diğer öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımıza örnek olmuştur.
 
Okulumuz isim tabelaları ve bölüm levhalarının yönetmeliğe uygun olarak kullanımı sağlandı.
Güvenlik sistemi ve alınan güvenlik önlemleriyle okulumuzun güvenliği tam anlamıyla sağlanmıştır.
 
              Okulumuzda eğitim-öğretimde kaliteyi arttırmada sorunların neler olduğu incelenerek , problemin tanımlanması, problemin boyutunun ortaya konması, hedefin belirlenmesi ,analizi ve çözümünde Planla- Uygula- Kontrol et- Önlem al ( PUKÖ) döngüsüyle geleceğe yönelik çalışmalarımız daha plânlı ve programlı yürütülmektedir.

Alıntı: manavgat75yilcumhuriyet.k12.tr 

Eğitim Projeleri

Bugüne kadar 160976 ziyaretçi (342697 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=