Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
OGYE - Sunu
 

SUNU

 

Eğitim kurumlarının insan kaynaklarını çağın gereklerine cevap verebilecek özelliklerde yetiştirebilmeleri için, sürekli gelişimi yakalamaları gerekmektedir. Sürekli gelişim, değişim ve yenileşme ile mümkün olmasına rağmen, hedeflenen gelişme, eğitim sistemi üzerinde yapılacak salt sistematik değişiklikler ile yakalanamaz. Değişim ve yenileşme sistemin işleyişinde yer alan bütün bireylere, görevleri ile ilgili yeni yaklaşımlar, yeni ufuklar ve onların uygulamalarına planlı bir çalışma sistemi kazandırarak sağlanabilir. Bu bakış açısı ile eğitim kurumlarında beklenen gelişme, sistem değişikliğinden çok işleyiş ve yaklaşım değişikliğini ön plana çıkarmaktadır.

Eğitimde gelişme hedeflenirken uygulamaya girecek yeni öğretim yaklaşımları, ekipmanlar ve materyaller gibi unsurların dikkate alınmasının yanısıra, değişimin bireylere getireceği yükümlülüklerin de ortaya konması oldukça önemlidir. Ayrıca, değişimden etkilenecek diğer taraflar için değişimin ne anlam taşıdığının da net olarak ortaya konması ve onların beklentilerinin anlaşılıp dikkate alınması gereklidir. Okullarımızın bütün bunları planlı bir çalışma sistemi ile kazanacağı açıktır.

 

Günümüzde okullar, çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerinin eğitim ihtiyacına cevap verebilmek, eğitimin niteliğini geliştirmek ve öğrenci başarısını artırmak için gittikçe karmaşıklaşan bir yapı içerisine girmektedirler. Bu değişen ve gelişen okul yapısı, okul toplumunu oluşturan bütün bireylerin sürekli bir gelişim anlayışına sahip olmasını gerektirmektedir. "Planlı Okul Gelişimi" ile, okullarımızın sürekli gelişimi yakalayacağı ve günden güne daha iyiye doğru bir gelişim göstereceği öngörülmektedir.

 

Çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim sunabilmek için okulların olduğu kadar üniversitelerin, eğitime hizmet veren bütün sektörlerin ve özellikle de velilerin, okulların gelişimine katkıda bulunmaları bir ihtiyaç durumuna gelmiştir. "Planlı Okul Gelişimi" ile bu sorumluluğun paylaşılacağı ve okullarımızın hergün daha iyiye doğru işbirliği içerisinde çalışarak ulaşacakları beklenmektedir.


"Okul Gelişim Modeli" okullarımızın planlı gelişimine sistematik bir yaklaşım kazandıracaktır. Modelin çerçevesini oluşturan "Okul Gelişim Süreci Basamakları", birbirini takip eden on basamaktan oluşmuştur. Bu basamaklara genel olarak baktığımızda, bunların; planlama, uygulama, değerlendirme, düzeltme ve tekrar planlamaya dönüş biçiminde olduğunu görürüz. Bu özelliği ile Okul Gelişim Süreci, sürekli olarak kendi kendisini değerlendiren, değerlendirme sonuçlarına göre kendi kendisini düzenleyerek geliştiren dairesel süreçtir. Adeta bittiği yerde yeniden başlar ve her başlangıçta geçmişte edinilen deneyimler dikkate alınacağı için sürekli gelişimi garantiye alır.

 

Her basamak tamamlandıktan sonra bir diğer basamağa geçilecektir. Bu özellik, tamamıyla yapılacak çalışmaların birbirini takip eder bir zemin üzerine oturtulmasından kaynaklanmaktadır. Her basamak bir sonraki basamağın hazırlığıdır. Bu nedenle, sürecin sıralamasında değişiklik yapmak veya bazı bölümlerini göz ardı etmek okul gelişiminde istenilen amaca ulaşmayı engelleyecektir.

Okul Gelişim Modeli, paylaşımcı bir yönetim anlayışı ve işbirliğine dayalı bir çalışma sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Okul toplumunu oluşturan bütün birimlerden temsilcilerin katılımı ile kurulacak olan Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (QGYE), gelişim sürecinin yürütülmesinde aldığı rol ile paylaşımcı yönetim anlayışını, yapılacak çalışmaların Çalışma Grupları tarafından planlanıp uygulanması ile de, işbirliğine dayalı çalışma sistemi okula yerleşecektir. Kararların bizzat onları uygulayacaklar tarafından alınması, yapılacak çalışmaların benimsenmesi açısından önemlidir.

İhtiyaç duyulan çalışmaların uygulamayı yapacak ekipler tarafından planlanıp uygulanması ile okul, ekip ruhu kazanmış olacaktır. Bireysel bilgi, beceri ve deneyimler ekip çalışması içinde bütünleşeceği için çok daha etkili kararlar alınıp uygulanacaktır. Ekip çalışması okula yerleştiğinde bunun etkileri hızla her yerde görülecektir.

İşbirliğine dayalı çalışma sisteminin bir diğer yararı, okuldaki eğitimin niteliğinin ve verimliliğinin artırılmasıdır. Her bir öğretmenin ayrı ayrı zaman harcayarak öğretim materyallerini hazırlaması, öğreti m metotlarını seçmesi ve uygulaması zaman ve kaynak kullanımı açısından verimsizliktir. Öğretim programlarında yer alan öğretim hedeflerine ulaşmak için öğretmenlerin, bireysel olarak çalışmaları yerine, işbirliği içinde çalışarak öğretim materyallerini üretmeleri; hem kaynakların daha etkili olarak kullanılmasını hem de okulda eğitim-öğretimin niteliğinin artmasını sağlayacaktır. 

Öğretmenler, birlikte öğretim materyallerini tasarlayıp geliştirirler ise; okulda öğretimin niteliği arttığı gibi sınıflar arasındaki farklılıklar da en aza inecektir.

Okul Gelişim Modeli'ni kullanıma sunarken, modeli hazırlayan Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuvar Okulları Şubesi çalışanlarına teşekkür eder, bu modelin de okullarımızın başvuracağı bir rehber olması dileklerimle çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Yurdanur ATLIOGLU 
Daire Başkanı

 


Bugüne kadar 160976 ziyaretçi (342701 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=