Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
=> Sevgili Öğretmene Özel Bir Mektup
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
OGYE Üyeleri ve Görevleri

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi OGYE Üyeleri

 1. Okul müdürü,
 2. Projeden sorumlu müdür yardımcısı,
 3. Öğretmen (ikiden az olmamak şekilde okuldaki öğretmenlerin sayısı dikkate alınarak yeter sayıda okul tarafından belirlenir. İlköğretim okullarında, birinci kademeden ve ikinci kademeden öğretmenlerin bulunmasına dikkat edilir)
 4. Rehber Öğretmen, (birden fazla ise koordinatör rehber öğretmen)
 5. En az bir Destek Personeli  (kütüphane memuru, hizmetli, sağlık memuru gibi)
 6. Veli (ikiden az olmamak üzere okuldaki öğrencilerin sayısı dikkate alınarak yeter sayıda belirlenir
 7. Öğrenci (ikiden az olmamak üzere okuldaki öğrencilerin sayısı dikkate alınarak okul tarafından belirlenir.) Meclis Başkanı vb.
 8. Bir Okul Koruma Derneği temsilcisi ( okulda bizzat öğrencisi bulunan velilerden seçilecektir)
 9. Okul Aile Birliği temsilcisi
 10. Okul Aile Birliği sınıflar temsilcisi
 11. Sivil toplum örgütlerinden seçilen temsilci
 12. Muhtar
 13. Üniversite Temsilcisi
 14. Okulun bulunduğu mahallede bulunan Sanayi /Ticaret Odalarının birer temsilcisi gibi…

okul gelişim, modeli, organizasyon, ekibi, şeması

Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin Görevleri 

1-Okul Müdürü: Okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur.

·        Planlı okul gelişimi için gerekli planlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapar.

·        İlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar.

·        Okul-Üniversite işbirliğini sağlar

·        Okul Personelinin gelişimini sağlar

       2-Projeden sorumlu Müdür Yardımcısı: Okul gelişiminde okulun yönetim kadrosunu temsil eder. Gelişim sürecinin yürütülmesinde gerekli okul içi koordinasyon ve organizasyondan sorumludur.

·        OGYE’ nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanın çoğaltılmasını ve dağıtılmasını yapar.

·        Okul müdürünün katılmadığı toplantılara başkanlık yapar.

·        Kalite çemberlerin oluşturulması için gerekli ön hazırlıkları yapar ve çemberlerin çalışmalarını izler

·        Okul gelişimi ile elde edilen gelişmelerin okul çalışanlarına iletilmesini sağlar

·        Okul personelinin gerekli eğitimleri alabilmesi için yapılan hizmet içi kurslarına katılmalarını organize eder

         3-Öğretmen: Planlı okul gelişiminde okul öğretim kadrosunu temsil eder. Okul gelişimi basamakları içerisinde yapılacak her türlü çalışmanın planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumludur. 

·        Seçildikleri Kalite Çemberlerini OGYE’de temsil ederler

·        Kalite çemberlerinin amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yapar.

·        Eğitim süresi ve eğitim sonrasında öğrencileri izlerler. Mezunların işe yerleştirilmesine veya kendiişlerini kurmalarına rehberlik ederler. Ayrıca okulda bulunmalı diye düşündüğümüz, İşe Yerleştirme ve İzleme Çemberinde görev yaparlar.

·        Kalite Çemberleri’nin planladıkları çalışmaları gerçekleştirmeleri için gerekli organizasyonu sağlarlar.

·        İş sektörleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlarlar.

·        Kalite Çemberleri’nin planlamalarındaki zamanlamayı izlerler.

4-Rehber Öğretmen: Okul-Veli, Okul-Çevre işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve öğrenci başarısının arttırılması çalışmalarına rehberlik ve danışmalık ederler.

·        Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik ve danışmanlık eder.

·        Kalite Çemberleri’nin etkinliğinin ve verimliliğini arttırıcı uygulamaların düzenlenmesinde rol alır.

            5-Destek Personeli: Okul çevresini, binasını, fiziki kaynaklarını, ekipmanlarının güvenliğini, düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar.

·        Okul- Çevre temizliğini ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür.

·        Okul ekipmanlarının ve eşyalarının korunması, temizliği ve etkili kullanılması ile ilgili çalışmaları düzenler.

·        Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır.

          6- Veli: Okul Çevre ve Okul- Veli işbirliğini geliştirirler.

·        Okulun çevre ve veliler ile işbirliğinin gelişmesine yönelik çalışmalarda rol alır ve organize ederler.

·        Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunurlar.

·        Okulun tanıtımı çalışmalarını organize ederler.

           7- Öğrenci: Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederleri

·        Öğrencilerini isteklerini, görüşlerini ve sorunlarını OGYE’ye iletirler.

·        Öğrencilerle yapılacak sosyal ve kültürel çalışmaları organize ederler.

            8-Okul Koruma Derneği Temsilcisi: Okulun parasal kaynaklarının geliştirilmesine ve bu kaynağın en verimli şekilde kullanılmasına katılırlar.

·        Elde edilen kaynakların kalite çemberlerinin yapacakları çalışmalarda kullanılmasını organize eder ve denetler.

             9- Okul Aile Birliği Temsilcisi: Okul, Çevre ve okul, çevre işbirliğini geliştirir.

·        Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür.

·        Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli desteğinin sağlanmasında rol alırlar.

             10-Üniversite Temsilcisi: Okulun bulunduğu bölgedeki fakülte veya meslek yüksek okullarından bir temsilci OGYE’de yer alır.

·        Yükseköğretimi OGYE’de temsil eder.

·        Okulun üniversite ile koordinasyonunu sağlar.

Ayrıca Okul Aile Birliği, Sınıflar Temsilcisi, Sivil Savunma Örgütlerinden seçilen temsilci, Mahalle Muhtarları ve Sanayi-Ticaret odaları temsilcileri okul gelişimi sürecinin teknik çalışmalarına katılmazlar. Planlama sürecinde gözlemci olarak bulunarak fikirlerini sunarlar.


Bugüne kadar 160976 ziyaretçi (342714 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=